| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEKOR-AS AS50044

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50044
as-name:    TELEKOR-AS
org:      ORG-TCL14-RIPE
import:     from AS35640 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35640 announce ANY
import:     from AS25308 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25308 announce AS-TELEKOR
admin-c:    AB15715-RIPE
tech-c:     AB15715-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELEKOR-MNT
created:    2009-11-02T09:05:41Z
last-modified: 2018-09-04T10:45:46Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-TCL14-RIPE
org-name:    Telekor Company Ltd
org-type:    OTHER
country:    RU
address:    Zelenograd, 1003
address:    Moscow, 124575, Russia
abuse-c:    AR21364-RIPE
mnt-ref:    TELEKOR-MNT
mnt-by:     TELEKOR-MNT
created:    2009-10-27T22:56:14Z
last-modified: 2022-10-31T14:40:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexandr Borovoy
address:    61, Moskovskaya str.
address:    Khimki (Moscow region)
address:    Russia
phone:     +7 495 777 2199
fax-no:     +7 495 777 2213
nic-hdl:    AB15715-RIPE
mnt-by:     CITYLAN-MNT
created:    2007-10-31T10:56:32Z
last-modified: 2007-10-31T10:56:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]