| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  REDGIANT AS50028

as-block:    AS47104 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50028
as-name:    REDGIANT
descr:     Red Giant Consulting
org:      ORG-ENL32-RIPE
import:     from AS47787 accept ANY
export:     to AS47787 announce AS50028
admin-c:    RGCN1-RIPE
tech-c:     RGCN1-RIPE
abuse-c:    RGCN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EDGOO-MNT
created:    2022-04-04T16:05:45Z
last-modified: 2023-12-12T14:27:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ENL32-RIPE
org-name:    EDGOO NETWORKS LLC
country:    US
org-type:    LIR
address:    501 Silverside Road Suite 105
address:    19809
address:    Wilmington, Delaware
address:    UNITED STATES
phone:     +13025511700
admin-c:    EN5783-RIPE
tech-c:     EN5783-RIPE
abuse-c:    AR68035-RIPE
mnt-ref:    EDGOO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EDGOO-MNT
created:    2022-03-30T20:31:50Z
last-modified: 2024-01-25T05:04:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Red Giant Consulting NOC
address:    noc@redgiant.tech
abuse-mailbox: abuse@redgiant.tech
nic-hdl:    RGCN1-RIPE
mnt-by:     EDGOO-MNT
created:    2023-12-12T14:25:07Z
last-modified: 2023-12-12T14:27:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]