| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET-TELEVISION-AS AS50025

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50025
as-name:    NET-TELEVISION-AS
org:      ORG-NTL19-RIPE
import:     from AS30865 action pref=200; accept ANY
export:     to AS30865 announce AS50025
import:     from AS31203 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31203 announce AS50025
import:     from AS34250 action pref=100; accept ANY
export:     to AS34250 announce AS50025
import:     from AS34718 action pref=100; accept ANY
export:     to AS34718 announce AS50025
admin-c:    AR19078-RIPE
tech-c:     AR19078-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NTELE-MNT
mnt-by:     MERN-MNT
created:    2009-10-28T12:15:19Z
last-modified: 2018-09-04T10:45:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-NTL19-RIPE
org-name:    Net Television Ltd
org-type:    OTHER
address:    22 1-proezd Aviasozlar st., Tashkent, Uzbekistan
phone:     +998712969099
abuse-c:    AR19078-RIPE
admin-c:    AR19078-RIPE
tech-c:     AR19078-RIPE
mnt-ref:    NTELE-MNT
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     NTELE-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2009-10-26T20:11:07Z
last-modified: 2020-01-24T10:49:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Net Television Ltd. NOC
nic-hdl:    AR19078-RIPE
abuse-mailbox: info@nettv.uz
admin-c:    TG9700-RIPE
tech-c:     MERN-RIPE
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
address:    22 1-proezd Aviasozlar st., Tashkent, Uzbekistan
created:    2014-03-27T15:31:42Z
last-modified: 2017-10-25T11:10:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]