| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOMATSUBOTLFINANCECIS-AS AS50024

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50024
as-name:    KOMATSUBOTLFINANCECIS-AS
org:      ORG-KBFC1-RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS50024
import:     from AS30733 accept ANY
export:     to AS30733 announce AS50024
admin-c:    KBFC1-RIPE
tech-c:     KBFC1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-10-15T12:47:47Z
last-modified: 2021-10-15T12:47:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KBFC1-RIPE
org-name:    Komatsu BOTL Finance CIS LLC
org-type:    OTHER
address:    ul. Krasnoproletarskaya, d. 36
address:    127473 Moscow
address:    Russia
abuse-c:    KBFC1-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-10-14T19:10:05Z
last-modified: 2021-10-15T15:23:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Komatsu BOTL Finance CIS LLC
address:    ul. Krasnoproletarskaya, d. 36
address:    127473 Moscow
address:    Russia
abuse-mailbox: kbfcrumb_message@global.komatsu
phone:     +7 495 7757535
nic-hdl:    KBFC1-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2021-10-14T19:11:19Z
last-modified: 2021-10-15T15:22:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]