| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORIONNET-MNSK AS50022

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50022
as-name:    ORIONNET-MNSK
org:      ORG-KL61-RIPE
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS50022
export:     to AS20485 announce AS50427
import:     from AS50427 accept ANY
export:     to AS50427 announce AS50022
admin-c:    ORNN2-RIPE
tech-c:     ORNN2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ORIONMNSK-MNT
created:    2009-10-28T09:59:05Z
last-modified: 2021-10-28T09:38:48Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-MNL1-RIPE

organisation:  ORG-KL61-RIPE
org-name:    Kristelecom Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    1, Kretova str., Minusinsk, Russia, 662600
mnt-ref:    MORNING-MNT
mnt-by:     ORIONMNSK-MNT
created:    2009-10-13T12:39:08Z
last-modified: 2022-12-01T16:33:58Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    ORNN2-RIPE

role:      Orion telecom NOC
address:    LLC Orion telecom
address:    660017, Russian Federation, Krasnoyarsk city
address:    Lenina street 113, office 100
nic-hdl:    ORNN2-RIPE
mnt-by:     MORNING-MNT
created:    2021-02-12T05:47:56Z
last-modified: 2021-02-12T05:54:34Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +73912000000
admin-c:    HOT777
tech-c:     HOT777
abuse-mailbox: hostmanager@orionnet.ru
phone:     +73912000000
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]