| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Nawras-AS AS50010

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS50010
as-name:    Nawras-AS
descr:     Sultanate of Oman
org:      ORG-OQTC1-RIPE
import:     from AS8781 accept ANY
import:     from AS8529 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS15679 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS60680 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS1200 accept ANY
import:     from AS6695 accept ANY
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS50010:AS-EXCEPT accept ANY
export:     to AS8781 announce AS50010 AS204170 AS212661
export:     to AS8529 announce AS50010 AS204170 AS212661
export:     to AS6453 announce AS50010 AS15679 AS60680 AS204170 AS202655 AS204974
export:     to AS3356 announce AS50010 AS15679 AS60680 AS204170 AS202655 AS204974
export:     to AS15679 announce AS50010
export:     to AS6453 announce AS50010 AS60680 AS204170 AS212661
export:     to AS3356 announce AS50010 AS60680 AS204170 AS212661
export:     to AS60680 announce AS50010
export:     to AS2914 announce AS50010 AS15679 AS60680 AS204170 AS202655 AS204974 AS212661
export:     to AS1200 announce AS50010 AS50010 AS15679 AS60680 AS204170 AS202655 AS204974
export:     to AS6695 announce AS50010 AS50010 AS15679 AS60680 AS204170 AS202655 AS204974
export:     to AS204170 announce AS50010
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS50010:AS-EXCEPT announce AS50010
admin-c:    KA3337-RIPE
tech-c:     KA3337-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Nawras-NOC
created:    2009-10-26T11:55:31Z
last-modified: 2021-09-28T08:28:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OQTC1-RIPE
org-name:    Omani Qatari Telecommunications Company SAOC
country:    OM
org-type:    LIR
address:    Nawras HQ, Azaiba, P.O. Box 874
address:    111
address:    Muscat
address:    OMAN
phone:     +96824584000
fax-no:     +96895104094
admin-c:    KA3337-RIPE
abuse-c:    NLA10-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    Nawras-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Nawras-NOC
created:    2009-02-16T13:22:18Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kamalnath Singh
address:    Ooredoo oman
address:    P.O. Box 874
address:    PC 111, Central Post Office
address:    Sultanate of Oman
phone:     +96896103185
nic-hdl:    KA3337-RIPE
remarks:    Primary Contact for Admin and Tech
mnt-by:     Nawras-NOC
created:    2011-09-05T07:24:28Z
last-modified: 2018-11-19T09:10:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]