| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROGRESSTECH AS49954

as-block:    AS47104 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49954
as-name:    PROGRESSTECH
org:      ORG-PTL28-RIPE
import:     from AS51973 accept ANY
export:     to AS51973 announce AS49954
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS49954
admin-c:    SN5840-RIPE
admin-c:    OZ824-RIPE
tech-c:     SN5840-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ProgressTechnology-MNT
created:    2016-01-29T07:23:43Z
last-modified: 2024-02-09T10:40:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-PTL28-RIPE
org-name:    Progress Technology LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Ispolkomovskaya st., 9-11, lit.A
address:    191167 St.Petersburg Russia
abuse-c:    PTL16-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     ProgressTechnology-MNT
created:    2015-12-28T07:28:15Z
last-modified: 2023-07-31T05:37:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleg Zibrov
address:    Ispolkomovskaya st., 9-11, lit.A
address:    191167 St.Petersburg Russia
phone:     +79219316913
nic-hdl:    OZ824-RIPE
mnt-by:     ProgressTechnology-MNT
created:    2024-02-09T10:40:01Z
last-modified: 2024-02-09T10:40:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Nikitin
address:    Leningrad area, Vsevolozhsk, Komsomol lane. d. 11
phone:     +7 921 9529981
nic-hdl:    SN5840-RIPE
mnt-by:     ProgressTechnology-MNT
created:    2015-12-28T07:24:45Z
last-modified: 2015-12-28T07:24:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]