| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEGAPORT-GLOBAL-ACCESS AS49915

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49915
as-name:    MEGAPORT-GLOBAL-ACCESS
descr:     Megaport
org:      ORG-ML394-RIPE
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS49915
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS49915
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS49915
import:     from AS4826 accept ANY
export:     to AS4826 announce AS49915
import:     from AS38195 accept ANY
export:     to AS38195 announce AS49915
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS49915
admin-c:    BVD159-RIPE
tech-c:     BVD159-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     uk-megaport-1-mnt
created:    2016-08-02T07:21:13Z
last-modified: 2021-08-09T02:28:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ML394-RIPE
org-name:    Megaport (UK) Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    9 Roseberry Hill
address:    R93 Y2N4
address:    Quinagh, Carlow
address:    IRELAND
phone:     +61 7 3088 7400
admin-c:    BVD159-RIPE
tech-c:     BVD159-RIPE
abuse-c:    AR36570-RIPE
mnt-ref:    uk-megaport-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     uk-megaport-1-mnt
created:    2016-06-01T09:21:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:56:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Brent Van Dussen
address:    9 Roseberry Hill
address:    R93 Y2N4
address:    Quinagh, Carlow
address:    IRELAND
phone:     +61 7 3088 7400
nic-hdl:    BVD159-RIPE
mnt-by:     uk-megaport-1-mnt
created:    2016-06-01T09:21:08Z
last-modified: 2016-06-01T09:21:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]