| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ULTRANET-AS AS49888

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49888
as-name:    ULTRANET-AS
org:      ORG-USzo3-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
import:     from AS15857 accept ANY
import:     from AS20960 accept ANY
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS49888
export:     to AS8246 announce AS49888
export:     to AS20960 announce AS49888
export:     to AS29535 announce AS49888
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS49888
export:     to AS5617 announce AS49888
export:     to AS15857 announce AS49888
admin-c:    RW2696-RIPE
tech-c:     JP5672-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ultranet-mnt
created:    2009-10-05T06:38:30Z
last-modified: 2023-11-28T20:03:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-USzo3-RIPE
geoloc:     51.1135586 16.9757867
country:    PL
org-name:    Ultranet Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Strzegomska 138
address:    54-429
address:    Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48717164600
fax-no:     +48713598252
abuse-c:    AD10890-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ULTRANET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ULTRANET-MNT
created:    2009-08-19T09:15:25Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jaroslaw Piwkowski
address:    Ultranet sp. z o.o.
address:    ul. Strzegomska 138
address:    54-429 Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48 71 7164600
fax-no:     +48 71 3598252
nic-hdl:    JP5672-RIPE
mnt-by:     ULTRANET-MNT
org:      ORG-USzo3-RIPE
created:    2011-09-29T09:28:38Z
last-modified: 2016-06-24T07:36:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roman Wojnarowski
address:    ul. Strzegomska 138
address:    54-429 Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48 71 71 646 00
fax-no:     +48 71 359 82 52
org:      ORG-USzo3-RIPE
nic-hdl:    RW2696-RIPE
mnt-by:     ULTRANET-MNT
created:    2010-11-23T12:31:57Z
last-modified: 2016-06-24T07:41:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]