| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JAHANONLINE AS49872

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49872
as-name:    JAHANONLINE
org:      ORG-JRK1-RIPE
import:     from AS42337 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58085 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58085 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48159 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60887 action pref=100; accept ANY
import:     from AS204834 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42337 announce AS49872
export:     to AS204834 announce AS49872
export:     to AS58085 announce AS49872
export:     to AS58085 announce AS49872
export:     to AS48159 announce AS49872
export:     to AS60887 announce AS49872
admin-c:    AMJ7-RIPE
tech-c:     AMJ7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-JAHANONLINE
created:    2009-10-01T09:31:00Z
last-modified: 2020-12-15T11:23:22Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JRK1-RIPE
org-name:    Jahan Ruye Khat
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Char Bagh-e Bala, Kowsar Trading Center, 6th Floor, 805
address:    8173696938
address:    Isfahan
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +983136268900
fax-no:     +983136262228
abuse-c:    AR15637-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-JAHANONLINE
mnt-by:     MNT-JAHANONLINE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2009-09-14T14:34:56Z
last-modified: 2020-12-16T14:53:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Amir Mahmoud Jahani
address:    Char Bagh-e Bala, Kowsar Trading Center, 6th Floor, 805
phone:     +983116268900
nic-hdl:    AMJ7-RIPE
created:    2009-09-15T05:41:41Z
last-modified: 2020-06-04T07:34:07Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MNT-JAHANONLINE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]