| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS49870-BV AS49870

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49870
as-name:    AS49870-BV
org:      ORG-AB247-RIPE
import:     from AS62068 accept ANY
export:     to AS62068 announce AS-49870
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-49870
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-49870
import:     from AS208911 accept ANY
export:     to AS208911 announce AS-49870
import:     from AS202580 accept ANY
export:     to AS202580 announce AS-49870
import:     from AS51942 accept ANY
export:     to AS51942 announce AS-49870
admin-c:    AB40558-RIPE
tech-c:     AB40558-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Alsycon-BV
created:    2019-11-14T08:50:00Z
last-modified: 2022-04-25T11:47:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AB247-RIPE
org-name:    Alsycon B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Bruynvisweg 11
address:    1531 AX
address:    Wormer
address:    NETHERLANDS
phone:     +31224712026
abuse-c:    ACRO31910-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Alsycon-BV
mnt-ref:    Alsycon-BV
mnt-ref:    SpectraIP
mnt-ref:    MNT-HOSTUS
created:    2019-05-13T14:08:46Z
last-modified: 2021-07-28T21:55:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS49870 B.V.
address:    NETHERLANDS
nic-hdl:    AB40558-RIPE
mnt-by:     Alsycon-BV
created:    2020-04-14T18:10:36Z
last-modified: 2020-04-14T18:11:21Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS49870 B.V.
address:    NETHERLANDS
nic-hdl:    AB40558-RIPE
mnt-by:     Alsycon-BV
created:    2020-04-14T18:10:36Z
last-modified: 2020-04-14T18:11:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]