| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LNTK AS49825

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49825
as-name:    LNTK
org:      ORG-JL17-RIPE
import:     from AS8595 accept ANY
import:     from AS42861 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS8732 accept ANY
import:     from AS42291 accept ANY
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS8595 announce AS49825
export:     to AS42861 announce AS49825
export:     to AS6939 announce AS49825
export:     to AS8732 announce AS49825
export:     to AS42291 announce AS49825
export:     to AS28917 announce AS49825
admin-c:    MAA151-RIPE
tech-c:     MAA151-RIPE
admin-c:    IAO29-RIPE
tech-c:     IAO29-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LNT
created:    2009-09-25T09:51:32Z
last-modified: 2022-07-27T09:33:10Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-DL428-RIPE

organisation:  ORG-JL17-RIPE
org-name:    Lantek LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Moscow, Martenovskaya street, 3a
abuse-c:    AR28865-RIPE
mnt-ref:    MNT-LNT
mnt-by:     MNT-LNT
created:    2009-08-14T09:32:20Z
last-modified: 2022-12-01T16:32:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan A Osetrov
address:    Martenovskaya 38-17
phone:     +7 495 6096696
nic-hdl:    IAO29-RIPE
mnt-by:     MNT-LNT
created:    2017-10-20T11:04:22Z
last-modified: 2017-10-20T11:04:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail A Antonov
address:    Martenovskaya 38-17
address:    Moscow, Russia
phone:     +7 909 6657767
nic-hdl:    MAA151-RIPE
mnt-by:     MNT-KV
created:    2006-12-15T14:10:50Z
last-modified: 2017-10-20T10:55:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]