| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NESSLY AS49797

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49797
as-name:    NESSLY
org:      ORG-LLCn4-RIPE
import:     from AS49063 action pref=100; accept ANY
export:     to AS49063 announce AS49797
admin-c:    VKNC
tech-c:     VKNC
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VKCOMPANY-MNT
created:    2009-09-11T15:06:13Z
last-modified: 2022-06-16T14:51:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LLCn4-RIPE
org-name:    LLC VK
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Leningradskiy prospect, 39, build 79, SkyLight
address:    125167
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957256357
fax-no:     +74957256359
abuse-c:    MAIL-RU
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    VKCOMPANY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VKCOMPANY-MNT
created:    2008-07-24T10:46:43Z
last-modified: 2022-06-20T09:32:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VK NOC
address:    Limited liability company VK
address:    Leningradskiy prospect, 39/79
address:    125167 Moscow Russia
phone:     +7 495 7256357
fax-no:     +7 495 7256359
remarks:    ------------------------------------------
admin-c:    EY1327-RIPE
tech-c:     DBF3-RIPE
tech-c:     IS13
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: noc@corp.mail.ru
remarks:    Spam & Abuse: abuse@corp.mail.ru
remarks:    Search Abuse: search-abuse@corp.mail.ru
remarks:    Routing inquiries: ncc@corp.mail.ru
remarks:    Peering issues: ncc@corp.mail.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    Please use abuse@corp.mail.ru e-mail
remarks:    address for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
mnt-by:     VKCOMPANY-MNT
abuse-mailbox: abuse@corp.mail.ru
nic-hdl:    VKNC
created:    2022-06-16T11:43:06Z
last-modified: 2022-06-16T12:36:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]