| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AWIST AS49785

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49785
as-name:    AWIST
org:      ORG-PA339-RIPE
import:     from AS15694 action pref=200; accept ANY
export:     to AS15694 announce AS49785
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS49785
admin-c:    AW2485-RIPE
tech-c:     AW2485-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     ACC-MNT
mnt-by:     CONNECTED-MNT
mnt-by:     AWIST-MNT
created:    2009-09-10T11:17:31Z
last-modified: 2018-09-04T10:44:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-PA339-RIPE
org-name:    P.P.H.U AWIST
org-type:    OTHER
address:    Ul.Heleny 14/35
address:    30-838 Krakow
address:    Poland
abuse-c:    AR24723-RIPE
mnt-ref:    ACC-MNT
mnt-ref:    AWIST-MNT
mnt-by:     ACC-MNT
mnt-by:     AWIST-MNT
created:    2009-09-07T12:08:42Z
last-modified: 2014-11-17T20:58:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Waligora
address:    P.P.H.U AWIST
address:    ul.Zary 22A
address:    32-031 Mogilany
address:    Poland
phone:     +48 888-074-754
nic-hdl:    AW2485-RIPE
mnt-by:     ACC-MNT
mnt-by:     AWIST-MNT
created:    2008-07-22T11:59:39Z
last-modified: 2013-08-19T11:28:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]