| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INVESTPRIBOR-AS AS49779

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49779
as-name:    INVESTPRIBOR-AS
org:      ORG-JCI4-RIPE
import:     from AS21414 accept ANY
export:     to AS21414 announce AS49779
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS49779
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS49779
remarks:    ------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21414 accept ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21414 announce AS49779
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12695 accept ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12695 announce AS49779
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept ANY;
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS49779
remarks:    -------------------------------------
admin-c:    AS1494-RIPE
tech-c:     AM4923-RIPE
tech-c:     RZ1325-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INVESTPRIBOR-MNT
created:    2009-09-10T07:56:29Z
last-modified: 2018-09-04T10:44:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JCI4-RIPE
org-name:    Joint-Stock Company Investpribor
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Promyshlennaya Street, house 11, building 3, a/ya 69
address:    115516
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956320010
fax-no:     +74957706363
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INVESTPRIBOR-MNT
mnt-ref:    INVESTPRIBOR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    TD3316-RIPE
created:    2009-08-24T15:14:56Z
last-modified: 2022-06-08T19:43:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Mishustin
address:    Promyshlennaya Street, house 11, building 3, a/ya 69
address:    115516 Moscow Russian Federation
phone:     +7(495)6320010
nic-hdl:    AM4923-RIPE
mnt-by:     INVESTPRIBOR-MNT
created:    2004-05-18T11:40:33Z
last-modified: 2022-06-08T20:26:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Sturov
address:    AO Investpribor
address:    Promyshlennaya Street, house 11, building 3, a/ya 69
address:    115516 Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7(495)6320010
fax-no:     +7(495)6320020
nic-hdl:    AS1494-RIPE
mnt-by:     INVESTPRIBOR-MNT
created:    2009-09-03T07:44:48Z
last-modified: 2022-06-10T18:22:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roman Zubko
address:    AO Investpribor
address:    Promyshlennaya Street, house 11, building 3, a/ya 69
address:    115516 Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7(495)6320010
fax-no:     +7(495)6320020
nic-hdl:    RZ1325-RIPE
mnt-by:     INVESTPRIBOR-MNT
created:    2009-09-03T07:44:48Z
last-modified: 2022-06-10T18:22:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]