| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WUSEL-AS AS49745

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49745
as-name:    WUSEL-AS
org:      ORG-WA460-RIPE
member-of:   AS-wusel
member-of:   AS-WUSEL-BASE
member-of:   AS-WUSEL-FULL
remarks:    ---8<--- IRR data
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS-WUSEL-BASE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-WUSEL-BASE
import:     from AS13135 accept ANY
export:     to AS13135 announce AS-WUSEL-FULL
import:     from AS8283 accept ANY
export:     to AS8283 announce AS-WUSEL-FULL
import:     from AS206813 accept ANY
export:     to AS206813 announce ANY
import:     from AS206740 accept AS206740
export:     to AS206740 announce AS-WUSEL-FULL
import:     from AS206946 accept ANY
export:     to AS206946 announce ANY
remarks:    --->8--- IRR data
admin-c:    KS281
tech-c:     KS281
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WUSEL
created:    2017-08-31T10:38:04Z
last-modified: 2022-10-13T14:52:23Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-MG272-RIPE

organisation:  ORG-WA460-RIPE
org-name:    Kai Siering
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Schalueckstrasze 107
address:    D-33332 Guetersloh
address:    Germany
abuse-c:    WUS4-RIPE
mnt-ref:    MNT-WUSEL
mnt-by:     MNT-WUSEL
created:    2016-10-02T16:04:01Z
last-modified: 2022-12-01T17:05:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kai Siering
address:    Kai Siering
address:    - uu.org -
address:    Schalueckstrasze 107
address:    D-33332 Guetersloh
address:    Germany
phone:     +49 172 8635608
org:      ORG-WUS1-RIPE
nic-hdl:    KS281
mnt-by:     MNT-WUSEL
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-05-23T23:17:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]