| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIDEOBYTE AS49709

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49709
as-name:    VIDEOBYTE
org:      ORG-VS181-RIPE
remarks:    ==================================
remarks:    Transit/Upstream IPv4:
remarks:    ==================================
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-SPEEDY
import:     from AS31034 accept ANY
export:     to AS31034 announce AS-SPEEDY
remarks:    ==================================
remarks:    Customers IPv4:
remarks:    ==================================
import:     from AS49991 accept AS49991
import:     from AS202896 accept AS202896
import:     from AS204158 accept AS204158
export:     to AS49991 announce ANY
export:     to AS202896 announce ANY
export:     to AS204158 announce ANY
remarks:    ==================================
remarks:    Peering Database:
remarks:    http://as49709.peeringdb.com
remarks:    ==================================
admin-c:    GC20360-RIPE
tech-c:     GC20360-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VIDEOBYTE-MNT
created:    2016-10-31T13:14:24Z
last-modified: 2019-11-27T12:02:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VS181-RIPE
org-name:    Videobyte S.r.l.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via G. Chiarini, 71/F
address:    52100
address:    Arezzo
address:    ITALY
phone:     +3905751786899
fax-no:     +3905751783993
admin-c:    GC20360-RIPE
tech-c:     GC20360-RIPE
abuse-c:    AR37912-RIPE
mnt-ref:    VIDEOBYTE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIDEOBYTE-MNT
created:    2016-10-11T07:51:01Z
last-modified: 2022-02-18T12:55:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Giorgio Chiuppesi
address:    Videobyte S.r.l.
address:    Via G. Chiarini, 71/F
address:    IT-52100 Arezzo (AR)
phone:     +3905751786899
nic-hdl:    GC20360-RIPE
mnt-by:     VIDEOBYTE-MNT
created:    2016-10-11T07:51:01Z
last-modified: 2016-12-20T13:15:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]