| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ICN-BG AS49699

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49699
as-name:    ICN-BG
org:      ORG-IA836-RIPE
import:     from AS9070 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8262 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS57344 accept ANY
export:     to AS9070 announce AS49699
export:     to AS8262 announce AS49699
export:     to AS8928 announce AS49699
export:     to AS3356 announce AS49699
export:     to AS57344 announce AS49699
admin-c:    BB5325-RIPE
tech-c:     BB5325-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ICN-BG-MNT
created:    2009-08-25T15:05:26Z
last-modified: 2018-09-04T10:43:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LE44-RIPE

organisation:  ORG-IA836-RIPE
org-name:    Internet Corporated Networks Ltd.
descr:     Hosting Company
org-type:    OTHER
address:    33 Simeonovso Shose, office 1, floor 1, BG-1700 Sofia
abuse-c:    AR25100-RIPE
mnt-ref:    ICN-BG-MNT
mnt-ref:    AZ39139-MNT
mnt-by:     ICN-BG-MNT
created:    2009-06-02T13:26:26Z
last-modified: 2018-11-22T08:49:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Borislav Borislavov
address:    33 Simeonovsko Shose, office 1, floor 1, BG-1700 Sofia
mnt-by:     ICN-BG-MNT
phone:     +35924918877
nic-hdl:    BB5325-RIPE
created:    2011-01-26T13:51:14Z
last-modified: 2016-04-26T17:01:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]