| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZET-CUSTOMERS AS49678

as-block:    AS47385 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-05-01T14:06:55Z
last-modified: 2024-05-01T14:06:55Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49678
as-name:    ZET-CUSTOMERS
org:      ORG-IHS20-RIPE
import:     from AS25198 accept ANY
export:     to AS25198 announce AS49678
import:     from AS62390 accept ANY
export:     to AS62390 announce AS49678
admin-c:    TAA83-RIPE
tech-c:     TAA83-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETACTION-MNT
created:    2022-04-22T11:31:18Z
last-modified: 2023-08-09T20:39:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IHS20-RIPE
descr:     ZET.NET - IP Transit
descr:     ZetServers - Unmetered Servers
org-name:    INTERKVM HOST SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Iancu Jianu, 34
address:    315400
address:    Lipova
address:    ROMANIA
phone:     +40721524247
admin-c:    TA8496-RIPE
tech-c:     TA8496-RIPE
abuse-c:    AR69340-RIPE
mnt-ref:    NETACTION-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETACTION-MNT
created:    2022-11-14T09:37:07Z
last-modified: 2024-03-08T17:00:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tolgyi Alexandru Adalbert
address:    str. Iancu Jianu, nr.34, Lipova, jud.Arad
phone:     +40721524247
org:      ORG-IHS20-RIPE
nic-hdl:    TAA83-RIPE
mnt-by:     NETACTION-MNT
created:    2015-06-23T11:46:03Z
last-modified: 2023-10-30T19:56:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]