| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIC-GW-AS AS49666

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49666
as-name:    TIC-GW-AS
org:      ORG-TIC4-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS-TICGW
import:     from AS48159 accept ANY
export:     to AS48159 announce AS-TICGW
import:     from AS12880 action pref=100;accept AS12880
export:     to AS12880 announce ANY
import:     from AS48159 action pref=100;accept AS48159
export:     to AS48159 announce ANY
import:     from AS57218 action pref=100;accept AS57218
export:     to AS57218 announce ANY
import:     from AS44244 action pref=100;accept AS44244
export:     to AS44244 announce ANY
import:     from AS197207 action pref=100;accept AS197207
export:     to AS197207 announce ANY
import:     from AS31549 action pref=100;accept AS31549
export:     to AS31549 announce ANY
import:     from AS205647 action pref=100;accept AS205647
export:     to AS205647 announce ANY
import:     from AS16322 action pref=100;accept AS16322
export:     to AS16322 announce ANY
import:     from AS59703 action pref=100;accept AS59703
export:     to AS59703 announce ANY
import:     from AS43754 action pref=100;accept AS43754
export:     to AS43754 announce ANY
import:     from AS39501 action pref=100;accept AS39501
export:     to AS39501 announce ANY
import:     from AS50810 action pref=100;accept AS50810
export:     to AS50810 announce ANY
import:     from AS25124 action pref=100;accept AS25124
export:     to AS25124 announce ANY
import:     from AS42337 action pref=100;accept AS42337
export:     to AS42337 announce ANY
import:     from AS34513 action pref=100;accept AS34513
export:     to AS34513 announce ANY
import:     from AS24631 action pref=100;accept AS24631
export:     to AS24631 announce ANY
import:     from AS56402 action pref=100;accept AS56402
export:     to AS56402 announce ANY
import:     from AS25184 action pref=100;accept AS25184
export:     to AS25184 announce ANY
import:     from AS51074 action pref=100;accept AS51074
export:     to AS51074 announce ANY
import:     from AS48903 action pref=100;accept AS48903
export:     to AS48903 announce ANY
import:     from AS49100 action pref=100;accept AS49100
export:     to AS49100 announce ANY
import:     from AS39364 action pref=100;accept AS39364
export:     to AS39364 announce ANY
import:     from AS205490 action pref=100;accept AS205490
export:     to AS205490 announce ANY
import:     from AS203739 action pref=100;accept AS203739
export:     to AS203739 announce ANY
import:     from AS60808 action pref=100;accept AS60808
export:     to AS60808 announce ANY
import:     from AS50855 action pref=100;accept AS50855
export:     to AS50855 announce ANY
export:     to AS62442 announce ANY
export:     to AS212679 announce ANY
export:     to AS211627 announce ANY
import:     from AS62442 action pref=100;accept AS62442
import:     from AS212679 action pref=100;accept AS212679
import:     from AS211627 action pref=100;accept AS211627
import:     from AS202468 action pref=100;accept AS202468
export:     to AS202468 announce ANY
import:     from AS44685 action pref=100;accept AS44685
export:     to AS44685 announce ANY
import:     from AS21170 action pref=100;accept AS21170
export:     to AS21170 announce ANY
import:     from AS202391 action pref=100;accept AS202391
export:     to AS202391 announce ANY
import:     from AS39368 action pref=100;accept AS39368
export:     to AS39368 announce ANY
import:     from AS60407 action pref=100;accept AS60407
export:     to AS60407 announce ANY
import:     from AS44170 action pref=100;accept AS44170
export:     to AS44170 announce ANY
import:     from AS205550 action pref=100;accept AS205550
export:     to AS205550 announce ANY
import:     from AS205118 action pref=100;accept AS205118
export:     to AS205118 announce ANY
import:     from AS49796 action pref=100;accept AS49796
export:     to AS49796 announce ANY
import:     from AS64399 action pref=100;accept AS64399
export:     to AS64399 announce ANY
import:     from AS205061 action pref=100;accept AS205061
export:     to AS205061 announce ANY
import:     from AS204857 action pref=100;accept AS204857
export:     to AS204857 announce ANY
import:     from AS204454 action pref=100;accept AS204454
export:     to AS204454 announce ANY
import:     from AS204499 action pref=100;accept AS204499
export:     to AS204499 announce ANY
import:     from AS205217 action pref=100;accept AS205217
export:     to AS205217 announce ANY
import:     from AS204834 action pref=100;accept AS204834
export:     to AS204834 announce ANY
import:     from AS47823 action pref=100;accept AS47823
export:     to AS47823 announce ANY
import:     from AS205899 action pref=100;accept AS205899
export:     to AS205899 announce ANY
import:     from AS202251 action pref=100;accept AS202251
import:     from as51889 action pref=100;accept AS51889
export:     to AS202251 announce ANY
export:     to AS51889 announce ANY
import:     from AS12697 action pref=100;accept AS12697
export:     to AS12697 announce ANY
import:     from AS204865 action pref=100;accept AS204865
export:     to AS204865 announce ANY
import:     from AS47285 action pref=100;accept AS47285
export:     to AS47285 announce ANY
import:     from AS48838 action pref=100;accept AS48838
export:     to AS48838 announce ANY
import:     from AS204544 action pref=100;accept AS204544
export:     to AS204544 announce ANY
import:     from AS60148 action pref=100;accept AS60148
export:     to AS60148 announce ANY
import:     from AS200645 action pref=100;accept AS200645
export:     to AS200645 announce ANY
import:     from AS64422 action pref=100;accept AS64422
export:     to AS64422 announce ANY
import:     from AS48274 action pref=100;accept AS48274
export:     to AS48274 announce ANY
import:     from AS205176 action pref=100;accept AS205176
export:     to AS205176 announce ANY
import:     from AS61391 action pref=100;accept AS61391
export:     to AS61391 announce ANY
import:     from AS205521 action pref=100;accept AS205521
export:     to AS205521 announce ANY
import:     from AS198398 action pref=100;accept AS198398
export:     to AS198398 announce ANY
import:     from AS44400 action pref=100;accept AS44400
export:     to AS44400 announce ANY
import:     from AS205622 action pref=100;accept AS205622
export:     to AS205622 announce ANY
import:     from AS206862 action pref=100;accept AS206862
export:     to AS206862 announce ANY
import:     from AS205843 action pref=100;accept AS205843
export:     to AS205843 announce ANY
import:     from AS60631 action pref=100;accept AS60631
export:     to AS60631 announce ANY
import:     from AS202571 action pref=100; accept AS202571
export:     to AS202571 announce ANY
import:     from AS205833 action pref=100;accept AS205833
export:     to AS205833 announce ANY
import:     from AS206692 action pref=100;accept AS206692
export:     to AS206692 announce ANY
import:     from AS39650 action pref=100;accept AS39650
export:     to AS39650 announce ANY
import:     from AS48853 action pref=100; accept AS48853
export:     to AS48853 announce ANY
import:     from AS58152 action pref=100; accept AS58152
export:     to AS58152 announce ANY
import:     from AS58080 action pref=100;accept AS58080
export:     to AS58080 announce ANY
import:     from AS47990 action pref=100;accept AS47990
export:     to AS47990 announce ANY
import:     from AS44072 action pref=100;accept AS44072
export:     to AS44072 announce ANY
import:     from AS64412 action pref=100;accept AS64412
export:     to AS64412 announce ANY
import:     from AS205588 action pref=100;accept AS205588
export:     to AS205588 announce ANY
import:     from AS51828 action pref=100;accept AS51828
export:     to AS51828 announce ANY
import:     from AS206065 action pref=100;accept AS206065
export:     to AS206065 announce ANY
import:     from AS205837 action pref=100; accept AS205837
export:     to AS205837 announce ANY
import:     from AS206325 action pref=100; accept AS206325
export:     to AS206325 announce ANY
import:     from AS203684 action pref=100;accept AS203684
export:     to AS203684 announce ANY
import:     from AS206840 action pref=100;accept AS206840
export:     to AS206840 announce ANY
import:     from AS59838 action pref=100;accept AS59838
export:     to AS59838 announce ANY
import:     from AS62048 action pref=100;accept AS62048
export:     to AS62048 announce ANY
import:     from AS205997 action pref=100;accept AS205997
export:     to AS205997 announce ANY
import:     from AS199633 action pref=100;accept AS199633
export:     to AS199633 announce ANY
import:     from AS59589 action pref=100; accept AS59589
export:     to AS59589 announce ANY
import:     from AS207141 action pref=100; accept AS207141
export:     to AS207141 announce ANY
import:     from AS206596 action pref=100;accept AS206596
export:     to AS206596 announce ANY
import:     from AS62334 action pref=100;accept AS62334
export:     to AS62334 announce ANY
import:     from AS56815 action pref=100;accept AS56815
export:     to AS56815 announce ANY
import:     from AS43211 action pref=100;accept AS43211
export:     to AS43211 announce ANY
import:     from AS42043 action pref=100;accept AS42043
export:     to AS42043 announce ANY
import:     from AS64489 action pref=100;accept AS64489
export:     to AS64489 announce ANY
import:     from AS60932 action pref=100;accept AS64489
export:     to AS60932 announce ANY
import:     from AS44243 action pref=100;accept AS44243
export:     to AS44243 announce ANY
import:     from AS49099 action pref=100;accept AS49099
export:     to AS49099 announce ANY
import:     from AS60976 action pref=100;accept AS60976
export:     to AS60976 announce ANY
import:     from AS51785 action pref=100;accept AS51785
export:     to AS51785 announce ANY
import:     from AS59673 action pref=100;accept AS59673
export:     to AS59673 announce ANY
import:     from AS200436 action pref=100;accept AS200436
export:     to AS200436 announce ANY
import:     from AS64436 action pref=100;accept AS64436
export:     to AS64436 announce ANY
import:     from AS44650 action pref=100;accept AS44650
export:     to AS44650 announce ANY
import:     from AS64434 action pref=100;accept AS64434
export:     to AS64434 announce ANY
import:     from AS34078 action pref=100;accept AS34078
export:     to AS34078 announce ANY
import:     from AS50070 action pref=100;accept AS50070
export:     to AS50070 announce ANY
import:     from AS64414 action pref=100;accept AS64414
export:     to AS64414 announce ANY
import:     from AS51554 action pref=100;accept AS51554
export:     to AS51554 announce ANY
import:     from AS202601 action pref=100;accept AS202601
export:     to AS202601 announce ANY
import:     from AS35690 action pref=100;accept AS35690
export:     to AS35690 announce ANY
import:     from AS34592 action pref=100;accept AS34592
export:     to AS34592 announce ANY
import:     from AS64428 action pref=100;accept AS64428
export:     to AS64428 announce ANY
import:     from AS61386 action pref=100;accept AS61386
export:     to AS61386 announce ANY
import:     from AS44531 action pref=100;accept AS44531
export:     to AS44531 announce ANY
import:     from AS52223 action pref=100;accept AS52223
export:     to AS52223 announce ANY
import:     from AS203951 action pref=100;accept AS203951
export:     to AS203951 announce ANY
import:     from AS50057 action pref=100;accept AS50057
export:     to AS50057 announce ANY
import:     from AS47330 action pref=100;accept AS47330
export:     to AS47330 announce ANY
import:     from AS64413 action pref=100;accept AS64413
export:     to AS64413 announce ANY
import:     from AS64417 action pref=100;accept AS64417
export:     to AS64417 announce ANY
import:     from AS61103 action pref=100;accept AS61103
export:     to AS61103 announce ANY
import:     from AS51274 action pref=100;accept AS51274
export:     to AS51274 announce ANY
import:     from AS201027 action pref=100;accept AS201027
export:     to AS201027 announce ANY
import:     from AS57292 action pref=100;accept AS57292
export:     to AS57292 announce ANY
import:     from AS48551 action pref=100;accept AS48551
export:     to AS48551 announce ANY
import:     from AS60178 action pref=100;accept AS60178
export:     to AS60178 announce ANY
import:     from AS3177 action pref=100;accept AS3177
export:     to AS3177 announce ANY
import:     from AS44932 action pref=100;accept AS44932
export:     to AS44932 announce ANY
import:     from AS203100 action pref=100;accept AS203100
export:     to AS203100 announce ANY
import:     from AS48147 action pref=100;accept AS48147
export:     to AS48147 announce ANY
import:     from AS60315 action pref=100;accept AS60315
export:     to AS60315 announce ANY
import:     from AS203558 action pref=100;accept AS203558
export:     to AS203558 announce ANY
import:     from AS60084 action pref=100;accept AS60084
export:     to AS60084 announce ANY
import:     from AS43553 action pref=100;accept AS43553
export:     to AS43553 announce ANY
import:     from AS203247 action pref=100;accept AS203247
export:     to AS203247 announce ANY
import:     from AS48281 action pref=100;accept AS48281
export:     to AS48281 announce ANY
import:     from AS8868 action pref=100;accept AS8868
export:     to AS8868 announce ANY
import:     from AS51119 action pref=100;accept AS51119
export:     to AS51119 announce ANY
import:     from AS62191 action pref=100;accept AS62191
export:     to AS62191 announce ANY
import:     from AS49906 action pref=100;accept AS49906
export:     to AS49906 announce ANY
import:     from AS51618 action pref=100;accept AS51618
export:     to AS51618 announce ANY
import:     from AS201691 action pref=100;accept AS201691
export:     to AS201691 announce ANY
import:     from AS49596 action pref=100;accept AS49596
export:     to AS49596 announce ANY
import:     from AS50749 action pref=100;accept AS50749
export:     to AS50749 announce ANY
import:     from AS3263 action pref=100;accept AS3263
export:     to AS3263 announce ANY
import:     from AS48356 action pref=100;accept AS48356
export:     to AS48356 announce ANY
import:     from AS204001 action pref=100;accept AS204001
export:     to AS204001 announce ANY
import:     from AS52140 action pref=100;accept AS52140
export:     to AS52140 announce ANY
import:     from AS15828 action pref=100;accept AS15828
export:     to AS15828 announce ANY
import:     from AS8604 action pref=100;accept AS8604
export:     to AS8604 announce ANY
import:     from AS30843 action pref=100;accept AS30843
export:     to AS30843 announce ANY
import:     from AS15611 action pref=100;accept AS15611
export:     to AS15611 announce ANY
import:     from AS29068 action pref=100;accept AS29068
export:     to AS29068 announce ANY
import:     from AS-ALBORZ action pref=100;accept AS-ALBORZ
export:     to AS-ALBORZ announce ANY
import:     from AS-SINET action pref=100;accept AS-SINET
export:     to AS-SINET announce ANY
import:     from AS51026 action pref=100;accept AS51026
export:     to AS51026 announce ANY
import:     from AS-NEDA action pref=100;accept AS-NEDA
export:     to AS-NEDA announce ANY
import:     from AS-DADEHGOSTAR action pref=100;accept AS-DADEHGOSTAR
export:     to AS-DADEHGOSTAR announce ANY
import:     from AS207057 action pref=100;accept AS207057
export:     to AS207057 announce ANY
import:     from AS-SHATELIX action pref=100;accept AS-SHATELIX
export:     to AS-SHATELIX announce ANY
import:     from AS-TSTonline action pref=100;accept AS-TSTonline
export:     to AS-TSTonline announce ANY
import:     from AS50551 action pref=100;accept AS50551
export:     to AS50551 announce ANY
import:     from AS-ASK action pref=100;accept AS-ASK
export:     to AS-ASK announce ANY
import:     from AS203798 action pref=100; accept AS203798
export:     to AS203798 announce ANY
import:     from AS39284 action pref=100; accept AS39284
export:     to AS39284 announce ANY
import:     from AS41002 action pref=100;accept AS41002
export:     to AS41002 announce ANY
import:     from AS5618 action pref=100;accept AS5618
export:     to AS5618 announce ANY
import:     from AS41620 action pref=100;accept AS41620
export:     to AS41620 announce ANY
import:     from AS41900 action pref=100;accept AS41900
export:     to AS41900 announce ANY
import:     from AS41881 action pref=100;accept AS41881
export:     to AS41881 announce ANY
import:     from AS43343 action pref=100;accept AS43343
export:     to AS43343 announce ANY
import:     from AS12660 action pref=100;accept AS12660
export:     to AS12660 announce ANY
import:     from AS31476 action pref=100;accept AS31476
export:     to AS31476 announce ANY
import:     from AS43444 action pref=100;accept AS43444
export:     to AS43444 announce ANY
import:     from AS-RESPINA action pref=100; accept AS-RESPINA
export:     to AS-RESPINA announce ANY
import:     from AS50710 action pref=100;accept AS50710
export:     to AS50710 announce ANY
import:     from AS43818 action pref=100;accept AS43818
export:     to AS43818 announce ANY
import:     from AS5627 action pref=100;accept AS5627
export:     to AS5627 announce ANY
import:     from AS47188 action pref=100;accept AS47188
export:     to AS47188 announce ANY
import:     from AS44889 action pref=100;accept AS44889
export:     to AS44889 announce ANY
import:     from AS34636 action pref=100;accept AS34636
export:     to AS34636 announce ANY
import:     from AS43965 action pref=100;accept AS43965
export:     to AS43965 announce ANY
import:     from AS41689 action pref=100;accept AS41689
export:     to AS41689 announce ANY
import:     from AS35285 action pref=100;accept AS35285
export:     to AS35285 announce ANY
import:     from AS57687 action pref=100;accept AS57687
export:     to AS57687 announce ANY
import:     from AS-IRNIC action pref=100;accept AS-IRNIC
export:     to AS-IRNIC announce ANY
import:     from AS48434 action pref=100;accept AS48434
export:     to AS48434 announce ANY
import:     from AS-PASARGAD action pref=100;accept AS-PASARGAD
export:     to AS-PASARGAD announce ANY
import:     from AS49107 action pref=100;accept AS49107
export:     to AS49107 announce ANY
import:     from AS41500 action pref=100;accept AS41500
export:     to AS41500 announce ANY
import:     from AS21172 action pref=100;accept AS21172
export:     to AS21172 announce ANY
import:     from AS23456 action pref=100;accept AS23456
export:     to AS23456 announce ANY
import:     from AS25306 action pref=100;accept AS25306
export:     to AS25306 announce ANY
import:     from AS29077 action pref=100;accept AS29077
export:     to AS29077 announce ANY
import:     from AS29079 action pref=100;accept AS29079
export:     to AS29079 announce ANY
import:     from AS34341 action pref=100;accept AS34341
export:     to AS34341 announce ANY
import:     from AS35499 action pref=100;accept AS35499
export:     to AS35499 announce ANY
import:     from AS39384 action pref=100;accept AS39384
export:     to AS39384 announce ANY
import:     from AS39571 action pref=100;accept AS39571
export:     to AS39571 announce ANY
import:     from AS42601 action pref=100;accept AS42601
export:     to AS42601 announce ANY
import:     from AS42867 action pref=100;accept AS42867
export:     to AS42867 announce ANY
import:     from AS42907 action pref=100;accept AS42907
export:     to AS42907 announce ANY
import:     from AS43395 action pref=100;accept AS43395
export:     to AS43395 announce ANY
import:     from AS44285 action pref=100;accept AS44285
export:     to AS44285 announce ANY
import:     from AS44410 action pref=100;accept AS44410
export:     to AS44410 announce ANY
import:     from AS49847 action pref=100;accept AS49847
export:     to AS49847 announce ANY
import:     from AS47817 action pref=100;accept AS47817
export:     to AS47817 announce ANY
import:     from AS47796 action pref=100;accept AS47796
export:     to AS47796 announce ANY
import:     from AS47806 action pref=100;accept AS47806
export:     to AS47806 announce ANY
import:     from AS48501 action pref=100;accept AS48501
export:     to AS48501 announce ANY
import:     from AS48555 action pref=100;accept AS48555
export:     to AS48555 announce ANY
import:     from AS48761 action pref=100;accept AS48761
export:     to AS48761 announce ANY
import:     from AS48762 action pref=100;accept AS48762
export:     to AS48762 announce ANY
import:     from AS48787 action pref=100;accept AS48787
export:     to AS48787 announce ANY
import:     from AS48821 action pref=100;accept AS48821
export:     to AS48821 announce ANY
import:     from AS49148 action pref=100;accept AS49148
export:     to AS49148 announce ANY
import:     from AS49344 action pref=100;accept AS49344
export:     to AS49344 announce ANY
import:     from AS49433 action pref=100;accept AS49433
export:     to AS49433 announce ANY
import:     from AS49844 action pref=100;accept AS49844
export:     to AS49844 announce ANY
import:     from AS50160 action pref=100;accept AS50160
export:     to AS50160 announce ANY
import:     from AS50177 action pref=100;accept AS50177
export:     to AS50177 announce ANY
import:     from AS50350 action pref=100;accept AS50350
export:     to AS50350 announce ANY
import:     from AS42915 action pref=100;accept AS42915
export:     to AS42915 announce ANY
import:     from AS44217 action pref=100;accept AS44217
export:     to AS44217 announce ANY
import:     from AS50530 action pref=100;accept AS50530
export:     to AS50530 announce ANY
import:     from AS50692 action pref=100;accept AS50692
export:     to AS50692 announce ANY
import:     from AS49571 action pref=100;accept AS49571
export:     to AS49571 announce ANY
import:     from AS39216 action pref=100;accept AS39216
export:     to AS39216 announce ANY
import:     from AS196836 action pref=100;accept AS196836
export:     to AS196836 announce ANY
import:     from AS51130 action pref=100;accept AS51130
export:     to AS51130 announce ANY
import:     from AS51241 action pref=100;accept AS51241
export:     to AS51241 announce ANY
import:     from AS-GEM action pref=100;accept AS-GEM
export:     to AS-GEM announce ANY
import:     from AS50591 action pref=100;accept AS50591
export:     to AS50591 announce ANY
import:     from AS48608 action pref=100;accept AS48608
export:     to AS48608 announce ANY
import:     from AS51539 action pref=100;accept AS51539
export:     to AS51539 announce ANY
import:     from AS51469 action pref=100;accept AS51469
export:     to AS51469 announce ANY
import:     from AS51542 action pref=100;accept AS51542
export:     to AS51542 announce ANY
import:     from AS50461 action pref=100;accept AS50461
export:     to AS50461 announce ANY
import:     from AS51018 action pref=100;accept AS51018
export:     to AS51018 announce ANY
import:     from AS-AZMA action pref=100;accept AS-AZMA
export:     to AS-AZMA announce ANY
import:     from AS51460 action pref=100;accept AS51460
export:     to AS51460 announce ANY
import:     from AS51280 action pref=100;accept AS51280
export:     to AS51280 announce ANY
import:     from AS-MIHAN action pref=100;accept AS-MIHAN
export:     to AS-MIHAN announce ANY
import:     from AS-POST action pref=100;accept AS-POST
export:     to AS-POST announce ANY
import:     from AS52155 action pref=100;accept AS52155
export:     to AS52155 announce ANY
import:     from AS56346 action pref=100;accept AS56346
export:     to AS56346 announce ANY
import:     from AS-TAN action pref=100;accept AS-TAN
export:     to AS-TAN announce ANY
import:     from AS51355 action pref=100;accept AS51355
export:     to AS51355 announce ANY
import:     from AS52133 action pref=100;accept AS52133
export:     to AS52133 announce ANY
import:     from AS52134 action pref=100;accept AS52134
export:     to AS52134 announce ANY
import:     from AS52135 action pref=100;accept AS52135
export:     to AS52135 announce ANY
import:     from AS52136 action pref=100;accept AS52136
export:     to AS52136 announce ANY
import:     from AS52137 action pref=100;accept AS52137
export:     to AS52137 announce ANY
import:     from AS56375 action pref=100;accept AS56375
export:     to AS56375 announce ANY
import:     from AS56703 action pref=100;accept AS56703
export:     to AS56703 announce ANY
import:     from AS51791 action pref=100;accept AS51791
export:     to AS51791 announce ANY
import:     from AS50114 action pref=100;accept AS50114
export:     to AS50114 announce ANY
import:     from AS30902 action pref=100;accept AS30902
export:     to AS30902 announce ANY
import:     from AS12741 action pref=100;accept AS12741
export:     to AS12741 announce ANY
import:     from AS47217 action pref=100;accept AS47217
export:     to AS47217 announce ANY
import:     from AS-ISDP action pref=100;accept AS-ISDP
export:     to AS-ISDP announce ANY
import:     from AS57067 action pref=100;accept AS57067
export:     to AS57067 announce ANY
import:     from AS57008 action pref=100;accept AS57008
export:     to AS57008 announce ANY
import:     from AS50982 action pref=100;accept AS50982
export:     to AS50982 announce ANY
import:     from AS34708 action pref=100;accept AS34708
export:     to AS34708 announce ANY
import:     from AS52196 action pref=100;accept AS52196
export:     to AS52196 announce ANY
import:     from AS57457 action pref=100;accept AS57457
export:     to AS57457 announce ANY
import:     from AS198178 action pref=100;accept AS198178
export:     to AS198178 announce ANY
import:     from AS31182 action pref=100;accept AS31182
export:     to AS31182 announce ANY
import:     from AS57461 action pref=100;accept AS57461
export:     to AS57461 announce ANY
import:     from AS57235 action pref=100;accept AS57235
export:     to AS57235 announce ANY
import:     from AS29350 action pref=100;accept AS29350
export:     to AS29350 announce ANY
import:     from AS57387 action pref=100;accept AS57387
export:     to AS57387 announce ANY
import:     from AS56466 action pref=100;accept AS56466
export:     to AS56466 announce ANY
import:     from AS57816 action pref=100;accept AS57816
export:     to AS57816 announce ANY
import:     from AS58101 action pref=100;accept AS58101
export:     to AS58101 announce ANY
import:     from AS3197 action pref=100;accept AS3197
export:     to AS3197 announce ANY
import:     from AS58249 action pref=100;accept AS58249
export:     to AS58249 announce ANY
import:     from AS13231 action pref=100;accept AS13231
export:     to AS13231 announce ANY
import:     from AS50363 action pref=100;accept AS50363
export:     to AS50363 announce ANY
import:     from AS58331 action pref=100;accept AS58331
export:     to AS58331 announce ANY
import:     from AS58167 action pref=100;accept AS58167
export:     to AS58167 announce ANY
import:     from AS59486 action pref=100;accept AS59486
export:     to AS59486 announce ANY
import:     from AS56507 action pref=100;accept AS56507
export:     to AS56507 announce ANY
import:     from AS58303 action pref=100; accept AS58303
export:     to AS58303 announce ANY
import:     from AS59481 action pref=100;accept AS59481
export:     to AS59481 announce ANY
import:     from AS59526 action pref=100;accept AS59526
export:     to AS59526 announce ANY
import:     from AS59510 action pref=100;accept AS59510
export:     to AS59510 announce ANY
import:     from AS59553 action pref=100;accept AS59553
export:     to AS59553 announce ANY
import:     from AS59623 action pref=100;accept AS59623
export:     to AS59623 announce ANY
import:     from AS56749 action pref=100;accept AS56749
export:     to AS56749 announce ANY
import:     from AS43487 action pref=100;accept AS43487
export:     to AS543487 announce ANY
import:     from AS56547 action pref=100;accept AS56547
export:     to AS56547 announce ANY
import:     from AS21341 action pref=100;accept AS21341
export:     to AS21341 announce ANY
import:     from AS29020 action pref=100;accept AS29020
export:     to AS29020 announce ANY
import:     from AS50948 action pref=100;accept AS50948
export:     to AS50948 announce ANY
import:     from AS48121 action pref=100;accept AS48121
export:     to AS48121 announce ANY
import:     from AS15696 action pref=100;accept AS15696
export:     to AS15696 announce ANY
import:     from AS43393 action pref=100;accept AS43393
export:     to AS43393 announce ANY
import:     from AS51001 action pref=100;accept AS51001
export:     to AS51001 announce ANY
import:     from AS42586 action pref=100;accept AS42586
export:     to AS42586 announce ANY
import:     from AS59431 action pref=100;accept AS59431
export:     to AS59431 announce ANY
import:     from AS56861 action pref=100;accept AS56861
export:     to AS56861 announce ANY
import:     from AS50460 action pref=100;accept AS50460
export:     to AS50460 announce ANY
import:     from AS57674 action pref=100;accept AS57674
export:     to AS57674 announce ANY
import:     from AS59635 action pref=100;accept AS59635
export:     to AS59635 announce ANY
import:     from AS44498 action pref=100;accept AS44498
export:     to AS44498 announce ANY
import:     from AS59654 action pref=100;accept AS59654
export:     to AS59654 announce ANY
import:     from AS58333 action pref=100;accept AS58333
export:     to AS58333 announce ANY
import:     from AS16320 action pref=100;accept AS16320
export:     to AS16320 announce ANY
import:     from AS59691 action pref=100;accept AS59691
export:     to AS59691 announce ANY
import:     from AS59506 action pref=100;accept AS59506
export:     to AS59506 announce ANY
import:     from AS58169 action pref=100;accept AS58169
export:     to AS58169 announce ANY
import:     from AS59708 action pref=100;accept AS59708
export:     to AS59708 announce ANY
import:     from AS58263 action pref=100; accept AS58263
export:     to AS58263 announce ANY
import:     from AS58200 action pref=100; accept AS58200
export:     to AS58200 announce ANY
import:     from AS58201 action pref=100;accept AS58201
export:     to AS58201 announce ANY
import:     from AS58248 action pref=100;accept AS58248
export:     to AS58248 announce ANY
import:     from AS43546 action pref=100;accept AS43546
export:     to AS43546 announce ANY
import:     from AS58161 action pref=100;accept AS58161
export:     to AS58161 announce ANY
import:     from AS58168 action pref=100;accept AS58168
export:     to AS58168 announce ANY
import:     from AS57357 action pref=100;accept AS57357
export:     to AS57357 announce ANY
import:     from AS57574 action pref=100;accept AS57574
export:     to AS57574 announce ANY
import:     from AS199152 action pref=100;accept AS199152
export:     to AS199152 announce ANY
import:     from AS61239 action pref=100;accept AS61239
export:     to AS61239 announce ANY
import:     from AS61191 action pref=100;accept AS61191
export:     to AS61191 announce ANY
import:     from AS61173 action pref=100;accept AS61173
export:     to AS61173 announce ANY
import:     from AS61055 action pref=100;accept AS61055
export:     to AS61055 announce ANY
import:     from AS61036 action pref=100;accept AS61036
export:     to AS61036 announce ANY
import:     from AS60627 action pref=100;accept AS60627
export:     to AS60627 announce ANY
import:     from AS60786 action pref=100;accept AS60786
export:     to AS60786 announce ANY
import:     from AS61104 action pref=100;accept AS61104
export:     to AS61104 announce ANY
import:     from AS-ASIATECH action pref=100;accept AS-ASIATECH
export:     to AS-ASIATECH announce ANY
import:     from AS60516 action pref=100;accept AS60516
export:     to AS60516 announce ANY
import:     from AS61028 action pref=100;accept AS61028
export:     to AS61028 announce ANY
import:     from AS57497 action pref=100;accept AS57497
export:     to AS57497 announce ANY
import:     from AS60340 action pref=100;accept AS60340
export:     to AS60340 announce ANY
import:     from AS60256 action pref=100;accept AS60256
export:     to AS60256 announce ANY
import:     from AS58030 action pref=100;accept AS58030
export:     to AS58030 announce ANY
import:     from AS16018 action pref=100;accept AS16018
export:     to AS16018 announce ANY
import:     from AS62137 action pref=100;accept AS62137
export:     to AS62137 announce ANY
import:     from AS62200 action pref=100;accept AS62200
export:     to AS62200 announce ANY
import:     from AS60249 action pref=100;accept AS60249
export:     to AS60249 announce ANY
import:     from AS62198 action pref=100;accept AS62198
export:     to AS62198 announce ANY
import:     from AS62263 action pref=100;accept AS62263
export:     to AS62263 announce ANY
import:     from AS201999 action pref=100;accept AS201999
export:     to AS201999 announce ANY
import:     from AS201937 action pref=100;accept AS201937
export:     to AS201937 announce ANY
import:     from AS60138 action pref=100;accept AS60138
export:     to AS60138 announce ANY
import:     from AS41688 action pref=100;accept AS41688
export:     to AS41688 announce ANY
import:     from AS60010 action pref=100;accept AS60010
export:     to AS60010 announce ANY
import:     from AS59962 action pref=100;accept AS59962
export:     to AS59962 announce ANY
import:     from AS201830 action pref=100;accept AS201830
export:     to AS201830 announce ANY
import:     from AS60054 action pref=100;accept AS60054
export:     to AS60054 announce ANY
import:     from AS59914 action pref=100;accept AS59914
export:     to AS59914 announce ANY
import:     from AS56687 action pref=100;accept AS56687
export:     to AS56687 announce ANY
import:     from AS201227 action pref=100;accept AS201227
export:     to AS201227 announce ANY
import:     from AS62173 action pref=100;accept AS62173
export:     to AS62173 announce ANY
import:     from AS43005 action pref=100;accept AS43005
export:     to AS43005 announce ANY
import:     from AS201194 action pref=100;accept AS201194
export:     to AS201194 announce ANY
import:     from AS42468 action pref=100;accept AS42468
export:     to AS42468 announce ANY
import:     from AS50795 action pref=100;accept AS50795
export:     to AS50795 announce ANY
import:     from AS41856 action pref=100;accept AS41856
export:     to AS41856 announce ANY
import:     from AS201689 action pref=100;accept AS201689
export:     to AS201689 announce ANY
import:     from AS43296 action pref=100;accept AS43296
export:     to AS43296 announce ANY
import:     from AS47483 action pref=100;accept AS47483
export:     to AS47483 announce ANY
import:     from AS25264 action pref=100;accept AS25264
export:     to AS25264 announce ANY
import:     from AS59441 action pref=100;accept AS59441
export:     to AS59441 announce ANY
import:     from AS28976 action pref=100;accept AS28976
export:     to AS28976 announce ANY
import:     from AS59912 action pref=100;accept AS59912
export:     to AS59912 announce ANY
import:     from AS20575 action pref=100;accept AS20575
export:     to AS20575 announce ANY
import:     from AS21005 action pref=100;accept AS21005
export:     to AS21005 announce ANY
import:     from AS15438 action pref=100;accept AS15438
export:     to AS15438 announce ANY
import:     from AS15907 action pref=100;accept AS15907
export:     to AS15907 announce ANY
import:     from AS5542 action pref=100;accept AS5542
export:     to AS5542 announce ANY
import:     from AS31175 action pref=100;accept AS31175
export:     to AS31175 announce ANY
import:     from AS200447 action pref=100;accept AS200447
export:     to AS200447 announce ANY
import:     from AS47554 action pref=100;accept AS47554
export:     to AS47554 announce ANY
import:     from AS35043 action pref=100;accept AS35043
export:     to AS35043 announce ANY
import:     from AS12410 action pref=100;accept AS12410
export:     to AS12410 announce ANY
import:     from AS203895 action pref=100;accept AS203895
export:     to AS203895 announce ANY
import:     from AS57625 action pref=100;accept AS57625
export:     to AS57625 announce ANY
import:     from AS59884 action pref=100;accept AS59884
export:     to AS59884 announce ANY
import:     from AS198825 action pref=100;accept AS198825
export:     to AS198825 announce ANY
import:     from AS201442 action pref=100;accept AS201442
export:     to AS201442 announce ANY
import:     from AS60637 action pref=100;accept AS60637
export:     to AS60637 announce ANY
import:     from AS56660 action pref=100;accept AS56660
export:     to AS56660 announce ANY
import:     from AS57917 action pref=100;accept AS57917
export:     to AS57917 announce ANY
import:     from AS207125 action pref=100; accept AS207125
export:     to AS207125 announce ANY
import:     from AS62265 action pref=100; accept AS62265
export:     to AS62265 announce ANY
import:     from AS44090 action pref=100; accept AS44090
export:     to AS44090 announce ANY
import:     from AS197343 action pref=100;accept AS197343
export:     to AS197343 announce ANY
import:     from AS48575 action pref=100;accept AS48575
export:     to AS48575 announce ANY
import:     from AS34918 action pref=100;accept AS34918
export:     to AS34918 announce ANY
import:     from AS57543 action pref=100;accept AS57543
export:     to AS57543 announce ANY
import:     from AS198569 action pref=100;accept AS198569
export:     to AS198569 announce ANY
import:     from AS51788 action pref=100;accept AS51788
export:     to AS51788 announce ANY
import:     from AS49872 action pref=100;accept AS49872
export:     to AS49872 announce ANY
import:     from AS57563 action pref=100;accept AS57563
export:     to AS57563 announce ANY
import:     from AS49697 action pref=100;accept AS49697
export:     to AS49697 announce ANY
import:     from AS49970 action pref=100;accept AS49970
export:     to AS49970 announce ANY
import:     from AS58127 action pref=100;accept AS58127
export:     to AS58127 announce ANY
import:     from AS34369 action pref=100;accept AS34369
export:     to AS34369 announce ANY
import:     from AS44375 action pref=100;accept AS44375
export:     to AS44375 announce ANY
import:     from AS56632 action pref=100;accept AS56632
export:     to AS56632 announce ANY
import:     from AS57366 action pref=100;accept AS57366
export:     to AS57366 announce ANY
import:     from AS58104 action pref=100;accept AS58104
export:     to AS58104 announce ANY
import:     from AS57474 action pref=100;accept AS57474
export:     to AS57474 announce ANY
import:     from AS41152 action pref=100;accept AS41152
export:     to AS41152 announce ANY
import:     from AS56616 action pref=100;accept AS56616
export:     to AS56616 announce ANY
import:     from AS59442 action pref=100;accept AS59442
export:     to AS59442 announce ANY
import:     from AS198357 action pref=100;accept AS198357
export:     to AS198357 announce ANY
import:     from AS31732 action pref=100;accept AS31732
export:     to AS31732 announce ANY
import:     from AS39308 action pref=100;accept AS39308
export:     to AS39308 announce ANY
import:     from AS57385 action pref=100;accept AS57385
export:     to AS57385 announce ANY
import:     from AS59573 action pref=100;accept AS59573
export:     to AS59573 announce ANY
import:     from AS59628 action pref=100;accept AS59628
export:     to AS59628 announce ANY
import:     from AS48289 action pref=100;accept AS48289
export:     to AS48289 announce ANY
import:     from AS48359 action pref=100;accept AS48359
export:     to AS48359 announce ANY
import:     from AS48431 action pref=100;accept AS48431
export:     to AS48431 announce ANY
import:     from AS47262 action pref=100;accept AS47262
export:     to AS47262 announce ANY
import:     from AS58216 action pref=100;accept AS58216
export:     to AS58216 announce ANY
import:     from AS1756 action pref=100;accept AS1756
export:     to AS1756 announce ANY
import:     from AS51235 action pref=100;accept AS51235
export:     to AS51235 announce ANY
import:     from AS47843 action pref=100;accept AS47843
export:     to AS47843 announce ANY
import:     from AS58250 action pref=100;accept AS58250
export:     to AS58250 announce ANY
import:     from AS57743 action pref=100;accept AS57743
export:     to AS57743 announce ANY
import:     from AS57673 action pref=100;accept AS57673
export:     to AS57673 announce ANY
import:     from AS58081 action pref=100;accept AS58081
export:     to AS58081 announce ANY
import:     from AS29577 action pref=100;accept AS29577
export:     to AS29577 announce ANY
import:     from AS58085 action pref=100;accept AS58085
export:     to AS58085 announce ANY
import:     from AS42440 action pref=100;accept AS42440
export:     to AS42440 announce ANY
import:     from AS51411 action pref=100;accept AS51411
export:     to AS51411 announce ANY
import:     from AS61362 action pref=100;accept AS61362
export:     to AS61362 announce ANY
import:     from AS50269 action pref=100;accept AS50269
export:     to AS50269 announce ANY
import:     from AS59587 action pref=100;accept AS59587
export:     to AS59587 announce ANY
import:     from AS43135 action pref=100;accept AS43135
export:     to AS43135 announce ANY
import:     from AS58053 action pref=100;accept AS58053
export:     to AS58053 announce ANY
import:     from AS16235 action pref=100;accept AS16235
export:     to AS16235 announce ANY
import:     from AS44208 action pref=100;accept AS44208
export:     to AS44208 announce ANY
import:     from AS61129 action pref=100;accept AS61129
export:     to AS61129 announce ANY
import:     from AS199082 action pref=100;accept AS199082
export:     to AS199082 announce ANY
import:     from AS31303 action pref=100;accept AS31303
export:     to AS31303 announce ANY
import:     from AS58262 action pref=100;accept AS58262
export:     to AS58262 announce ANY
import:     from AS58224 action pref=100;accept AS58224
export:     to AS58224 announce ANY
import:     from AS131284 action pref=100;accept AS131284
export:     to AS131284 announce ANY
import:     from AS48309 action pref=100;accept AS48309
export:     to AS48309 announce ANY
import:     from AS61248 action pref=100;accept AS61248
export:     to AS61248 announce ANY
import:     from AS55330 action pref=100;accept AS55330
export:     to AS55330 announce ANY
import:     from AS39074 action pref=100;accept AS39074
export:     to AS39074 announce ANY
import:     from AS49689 action pref=100;accept AS49689
export:     to AS49689 announce ANY
import:     from AS62132 action pref=100;accept AS62132
export:     to AS62132 announce ANY
import:     from AS199836 action pref=100;accept AS199836
export:     to AS199836 announce ANY
import:     from AS133477 action pref=100;accept AS133477
export:     to AS133477 announce ANY
import:     from AS133510 action pref=100;accept AS133510
export:     to AS133510 announce ANY
import:     from AS199849 action pref=100;accept AS199849
export:     to AS199849 announce ANY
import:     from AS58205 action pref=100;accept AS58205
export:     to AS58205 announce ANY
import:     from AS48592 action pref=100;accept AS48592
export:     to AS48592 announce ANY
import:     from AS58256 action pref=100;accept AS58256
export:     to AS58256 announce ANY
import:     from AS56503 action pref=100;accept AS56503
export:     to AS56503 announce ANY
import:     from AS60061 action pref=100;accept AS60061
export:     to AS60061 announce ANY
import:     from AS56461 action pref=100;accept AS56461
export:     to AS56461 announce ANY
import:     from AS61962 action pref=100;accept AS61962
export:     to AS61962 announce ANY
import:     from AS52210 action pref=100;accept AS52210
export:     to AS52210 announce ANY
import:     from AS57405 action pref=100;accept AS57405
export:     to AS57405 announce ANY
import:     from AS51897 action pref=100;accept AS51897
export:     to AS51897 announce ANY
import:     from AS62140 action pref=100;accept AS62140
export:     to AS62140 announce ANY
import:     from AS48944 action pref=100;accept AS48944
export:     to AS48944 announce ANY
import:     from AS201540 action pref=100;accept AS201540
export:     to AS201540 announce ANY
import:     from AS43212 action pref=100;accept AS43212
export:     to AS43212 announce ANY
import:     from AS200895 action pref=100;accept AS200895
export:     to AS200895 announce ANY
import:     from AS200796 action pref=100;accept AS200796
export:     to AS200796 announce ANY
import:     from AS201150 action pref=100;accept AS201150
export:     to AS201150 announce ANY
import:     from AS49103 action pref=100;accept AS49103
export:     to AS49103 announce ANY
import:     from AS62196 action pref=100;accept AS62196
export:     to AS62196 announce ANY
import:     from AS57240 action pref=100;accept AS57240
export:     to AS57240 announce ANY
import:     from AS134112 action pref=100;accept AS134112
export:     to AS134112 announce ANY
import:     from AS55745 action pref=100;accept AS55745
export:     to AS55745 announce ANY
import:     from AS7494 action pref=100;accept AS7494
export:     to AS7494 announce ANY
import:     from AS133457 action pref=100;accept AS133457
export:     to AS133457 announce ANY
import:     from AS132707 action pref=100;accept AS132707
export:     to AS132707 announce ANY
import:     from AS59381 action pref=100;accept AS59381
export:     to AS59381 announce ANY
import:     from AS55732 action pref=100;accept AS55732
export:     to AS55732 announce ANY
import:     from AS24947 action pref=100;accept AS24947
export:     to AS24947 announce ANY
import:     from AS39466 action pref=100;accept AS39466
export:     to AS39466 announce ANY
import:     from AS16286 action pref=100;accept AS16286
export:     to AS16286 announce ANY
import:     from AS25023 action pref=100;accept AS25023
export:     to AS25023 announce ANY
import:     from AS204213 action pref=100;accept AS204213
export:     to AS204213 announce ANY
import:     from AS16292 action pref=100;accept AS16292
export:     to AS16292 announce ANY
import:     from AS13235 action pref=100;accept AS13235
export:     to AS13235 announce ANY
import:     from AS62250 action pref=100;accept AS62250
export:     to AS62250 announce ANY
import:     from AS134134 action pref=100;accept AS134134
export:     to AS134134 announce ANY
import:     from AS60887 action pref=100;accept AS60887
export:     to AS60887 announce ANY
import:     from AS16200 action pref=100;accept AS16200
export:     to AS16200 announce ANY
import:     from AS9147 action pref=100;accept AS9147
export:     to AS9147 announce ANY
import:     from AS133141 action pref=100;accept AS133141
export:     to AS133141 announce ANY
import:     from AS58630 action pref=100;accept AS58630
export:     to AS58630 announce ANY
import:     from AS62284 action pref=100;accept AS62284
export:     to AS62284 announce ANY
import:     from AS52049 action pref=100;accept AS52049
export:     to AS52049 announce ANY
import:     from AS203102 action pref=100;accept AS203102
export:     to AS203102 announce ANY
import:     from AS202788 action pref=100;accept AS202788
export:     to AS202788 announce ANY
import:     from AS202735 action pref=100;accept AS202735
export:     to AS202735 announce ANY
import:     from AS135376 action pref=100;accept AS135376
export:     to AS135376 announce ANY
import:     from AS45178 action pref=100;accept AS45178
export:     to AS45178 announce ANY
import:     from AS44349 action pref=100;accept AS44349
export:     to AS44349 announce ANY
import:     from AS203026 action pref=100;accept AS203026
export:     to AS203026 announce ANY
import:     from AS21419 action pref=100;accept AS21419
export:     to AS21419 announce ANY
import:     from AS44907 action pref=100;accept AS44907
export:     to AS44907 announce ANY
import:     from AS42750 action pref=100;accept AS42750
export:     to AS42750 announce ANY
import:     from AS51431 action pref=100;accept AS51431
export:     to AS51431 announce ANY
import:     from AS45784 action pref=100;accept AS45784
export:     to AS45784 announce ANY
import:     from AS137276 action pref=100;accept AS137276
export:     to AS137276 announce ANY
import:     from AS42869 action pref=100;accept AS42869
export:     to AS42869 announce ANY
import:     from AS44543 action pref=100;accept AS44543
export:     to AS44543 announce ANY
import:     from AS49680 action pref=100;accept AS49680
export:     to AS49680 announce ANY
import:     from AS204781 action pref=100;accept AS204781
export:     to AS204781 announce ANY
import:     from AS204650 action pref=100;accept AS204650
export:     to AS204650 announce ANY
import:     from AS209279 action pref=100;accept AS209279
export:     to AS209279 announce ANY
import:     from AS209079 action pref=100;accept AS209079
export:     to AS209079 announce ANY
import:     from AS138001 action pref=100;accept AS138001
export:     to AS138001 announce ANY
import:     from AS61061 action pref=100;accept AS61061
export:     to AS61061 announce ANY
import:     from AS55424 action pref=100;accept AS55424
export:     to AS55424 announce ANY
import:     from AS204813 action pref=100;accept AS204813
export:     to AS204813 announce ANY
import:     from AS205838 action pref=100;accept AS205838
export:     to AS205838 announce ANY
import:     from AS206635 action pref=100;accept AS206635
export:     to AS206635 announce ANY
import:     from AS206388 action pref=100;accept AS206388
export:     to AS206388 announce ANY
import:     from AS204393 action pref=100;accept AS204393
export:     to AS204393 announce ANY
import:     from AS204686 action pref=100;accept AS204686
export:     to AS204686 announce ANY
import:     from AS209462 action pref=100;accept AS209462
export:     to AS209462 announce ANY
import:     from AS41061 action pref=100;accept AS41061
export:     to AS41061 announce ANY
import:     from AS205229 action pref=100;accept AS205229
export:     to AS205229 announce ANY
import:     from AS50000 action pref=100;accept AS50000
export:     to AS50000 announce ANY
import:     from AS29216 action pref=100;accept AS29216
export:     to AS29216 announce ANY
import:     from AS58338 action pref=100;accept AS58338
export:     to AS58338 announce ANY
import:     from AS206495 action pref=100;accept AS206495
export:     to AS206495 announce ANY
import:     from AS62238 action pref=100;accept AS62238
export:     to AS62238 announce ANY
import:     from AS58697 action pref=100;accept AS58697
export:     to AS58697 announce ANY
import:     from AS208555 action pref=100;accept AS208555
export:     to AS208555 announce ANY
import:     from AS57986 action pref=100;accept AS57986
export:     to AS57986 announce ANY
import:     from AS209544 action pref=100;accept AS209544
export:     to AS209544 announce ANY
import:     from AS208412 action pref=100;accept AS208412
export:     to AS208412 announce ANY
import:     from AS200376 action pref=100;accept AS200376
export:     to AS200376 announce ANY
import:     from AS206675 action pref=100;accept AS206675
export:     to AS206675 announce ANY
import:     from AS62362 action pref=100;accept AS62362
export:     to AS62362 announce ANY
import:     from AS43415 action pref=100;accept AS43415
export:     to AS43415 announce ANY
import:     from AS208560 action pref=100;accept AS208560
export:     to AS208560 announce ANY
import:     from AS61209 action pref=100;accept AS61209
export:     to AS61209 announce ANY
import:     from AS43955 action pref=100;accept AS43955
export:     to AS43955 announce ANY
import:     from AS59754 action pref=100;accept AS59754
export:     to AS59754 announce ANY
import:     from AS208268 action pref=100;accept AS208268
export:     to AS208268 announce ANY
import:     from AS56548 action pref=100;accept AS56548
export:     to AS56548 announce ANY
import:     from AS207796 action pref=100;accept AS207796
export:     to AS207796 announce ANY
import:     from AS200370 action pref=100;accept AS200370
export:     to AS200370 announce ANY
import:     from AS208493 action pref=100;accept AS208493
export:     to AS208493 announce ANY
import:     from AS49382 action pref=100;accept AS49382
export:     to AS49382 announce ANY
import:     from AS34865 action pref=100;accept AS34865
export:     to AS34865 announce ANY
import:     from AS212040 action pref=100;accept AS212040
export:     to AS212040 announce ANY
import:     from AS212901 action pref=100;accept AS212901
export:     to AS212901 announce ANY
import:     from AS39454 action pref=100;accept AS39454
export:     to AS39454 announce ANY
import:     from AS60778 action pref=100;accept AS60778
export:     to AS60778 announce ANY
import:     from AS47350 action pref=100;accept AS47350
export:     to AS47350 announce ANY
import:     from AS208072 action pref=100;accept AS208072
export:     to AS208072 announce ANY
import:     from AS212631 action pref=100;accept AS212631
export:     to AS212631 announce ANY
import:     from AS41227 action pref=100;accept AS41227
export:     to AS41227 announce ANY
import:     from AS212939 action pref=100;accept AS212939
export:     to AS212939 announce ANY
import:     from AS35372 action pref=100;accept AS35372
export:     to AS35372 announce ANY
import:     from AS212607 action pref=100;accept AS212607
export:     to AS212607 announce ANY
import:     from AS210583 action pref=100;accept AS210583
export:     to AS210583 announce ANY
import:     from AS49801 action pref=100;accept AS49801
export:     to AS49801 announce ANY
import:     from AS208161 action pref=100;accept AS208161
export:     to AS208161 announce ANY
import:     from AS211705 action pref=100;accept AS211705
export:     to AS211705 announce ANY
import:     from AS203916 action pref=100;accept AS203916
export:     to AS203916 announce ANY
import:     from AS32934 accept ANY
export:     to AS32934 announce AS-TICGW
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-TICGW
import:     from AS200612 accept ANY
export:     to AS200612 announce AS-TICGW
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-TICGW
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS-TICGW
import:     from AS34984 accept ANY
export:     to AS34984 announce AS-TICGW
import:     from AS15412 accept ANY
export:     to AS15412 announce AS-TICGW
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-TICGW
import:     from AS29049 accept ANY
export:     to AS29049 announce AS-TICGW
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-TICGW
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-TICGW
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-TICGW
import:     from AS8932 accept ANY
export:     to AS8932 announce AS-TICGW
import:     from AS39533 accept ANY
export:     to AS39533 announce AS-TICGW
import:     from AS208105 accept ANY
export:     to AS208105 announce AS-TICGW
import:     from AS12297 accept ANY
export:     to AS12297 announce AS-TICGW
mp-import:   afi any.unicast from AS12880 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS12880 accept AS12880
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS48159 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS48159 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS48159 accept AS48159
mp-export:   afi any.unicast to AS48159 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS57218 accept AS57218
mp-export:   afi any.unicast to AS57218 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS44244 accept AS44244
mp-export:   afi any.unicast to AS44244 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS197207 accept AS197207
mp-export:   afi any.unicast to AS197207 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS31549 accept AS31549
mp-export:   afi any.unicast to AS31549 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS205647 accept AS205647
mp-export:   afi any.unicast to AS205647 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS16322 accept AS16322
mp-export:   afi any.unicast to AS16322 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS59703 accept AS59703
mp-export:   afi any.unicast to AS59703 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS43754 accept AS43754
mp-export:   afi any.unicast to AS43754 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS39501 accept AS39501
mp-export:   afi any.unicast to AS39501 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS50810 accept AS50810
mp-export:   afi any.unicast to AS50810 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS25124 accept AS25124
mp-export:   afi any.unicast to AS25124 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS42337 accept AS42337
mp-export:   afi any.unicast to AS42337 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS34513 accept AS34513
mp-export:   afi any.unicast to AS34513 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS24631 accept AS24631
mp-export:   afi any.unicast to AS24631 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS56402 accept AS56402
mp-export:   afi any.unicast to AS56402 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS25184 accept AS25184
mp-export:   afi any.unicast to AS25184 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS51074 accept AS51074
mp-export:   afi any.unicast to AS51074 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS48903 accept AS48903
mp-export:   afi any.unicast to AS48903 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS49100 accept AS49100
mp-export:   afi any.unicast to AS49100 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS41689 accept AS41689
mp-export:   afi any.unicast to AS41689 announce any
mp-import:   afi any.unicast from AS32934 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS32934 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS6695 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS6695 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS200612 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS200612 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS6453 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS6453 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS1273 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS1273 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS34984 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS34984 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS15412 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS15412 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS6762 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS6762 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS29049 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS29049 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS3257 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS3257 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS1299 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS1299 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS5511 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS5511 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS8932 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS8932 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS39533 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS39533 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS208105 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS208105 announce AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS12297 accept any
mp-export:   afi any.unicast to AS12297 announce AS49666
admin-c:    TICM-RIPE
tech-c:     TICT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TICIR-MNT
created:    2017-09-08T09:49:08Z
last-modified: 2023-07-29T09:13:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TIC4-RIPE
org-name:    Telecommunication Infrastructure Company
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Begininig of palizi st. , Shari'ati st.
address:    1631713711
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188115370
fax-no:     +982188429507
abuse-c:    TD3270-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TICIR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mohsenrahimimaintainer
created:    2010-05-18T12:08:54Z
last-modified: 2022-05-06T14:22:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TIC Management Role
address:    Begininig of Palizi St, Shariati st, TIC
admin-c:    LAM50-RIPE
admin-c:    HH6745-RIPE
admin-c:    AZK54-RIPE
tech-c:     LAM50-RIPE
nic-hdl:    TICM-RIPE
mnt-by:     TICIR-MNT
created:    2018-06-20T05:39:05Z
last-modified: 2018-06-20T13:54:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TIC Technical Role
address:    Begininig of Palizi St, Shariati st, TIC
admin-c:    LAM50-RIPE
admin-c:    HH6745-RIPE
admin-c:    AZK54-RIPE
tech-c:     LAM50-RIPE
nic-hdl:    TICT-RIPE
mnt-by:     TICIR-MNT
created:    2018-06-20T05:41:13Z
last-modified: 2018-06-20T13:53:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]