| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GMAN-EDU AS49649

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49649
as-name:    GMAN-EDU
org:      ORG-UMGW1-RIPE
import:     from AS35745 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34209 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35745 announce AS49649
export:     to AS34209 announce AS49649
admin-c:    RJ1628-RIPE
tech-c:     RJ1628-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROVECTOR-MNT
created:    2009-07-21T09:20:20Z
last-modified: 2018-09-04T10:43:04Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-KPMD2-RIPE

organisation:  ORG-UMGW1-RIPE
org-name:    Urzad Miasta Gorzow Wielkopolski
org-type:    OTHER
address:    ul. Sikorskiego 3/4
address:    66-400 Gorzow Wielkopolski
address:    Poland
abuse-c:    AC32500-RIPE
mnt-ref:    PROVECTOR-MNT
mnt-by:     PROVECTOR-MNT
created:    2009-08-13T09:00:07Z
last-modified: 2016-05-13T10:43:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Jozefowicz
address:    ul. Sikorskiego 3-4
address:    66-400 Gorzw Wielkopolski
phone:     +48957355606
nic-hdl:    RJ1628-RIPE
created:    2009-07-22T19:16:02Z
last-modified: 2009-07-22T19:16:02Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     PROVECTOR-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]