| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLOUDING AS49635

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49635
as-name:    CLOUDING
org:      ORG-CNS38-RIPE
import:     from AS12541 accept ANY
import:     from AS1273 accept ANY
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS29119 accept ANY
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS12541 announce AS49635
export:     to AS1273 announce AS49635
export:     to AS8220 announce AS49635
export:     to AS3223 announce AS49635
export:     to AS3356 announce AS49635
export:     to AS29119 announce AS49635
admin-c:    CLDN1-RIPE
tech-c:     CLDN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-es-clouding-1
created:    2009-07-17T13:12:32Z
last-modified: 2021-06-02T18:36:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CNS38-RIPE
org-name:    CLOUDI NEXTGEN SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Rda General Mitre 25 Bajos
address:    08017
address:    Barcelona
address:    SPAIN
phone:     +34 93 280 12 06
admin-c:    CLDN1-RIPE
tech-c:     CLDN1-RIPE
abuse-c:    AR50736-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-clouding-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-es-clouding-1
created:    2019-02-11T08:36:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:28:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Clouding.io NOC
address:    Rda. General Mitre 25 Bajos
address:    08017 - Barcelona - Spain
remarks:    DO NOT CONTACT THE REGISTRY CONTACTS
remarks:    REGARDING ABUSE, USE abuse@clouding.io
admin-c:    XT209-RIPE
admin-c:    AM45133-RIPE
tech-c:     XT209-RIPE
tech-c:     AM45133-RIPE
phone:     +34 93 280 12 06
abuse-mailbox: abuse@clouding.io
nic-hdl:    CLDN1-RIPE
mnt-by:     mnt-es-clouding-1
created:    2019-02-20T18:49:36Z
last-modified: 2019-07-10T13:15:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]