| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Krena AS49602

as-block:    AS47385 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-05-01T14:06:55Z
last-modified: 2024-05-01T14:06:55Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49602
as-name:    Krena
org:      ORG-UK12-RIPE
import:     from AS8764
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS8764
        announce AS49602
import:     from AS13194
        action pref=90;
        accept ANY
export:     to AS13194
        announce AS49602
admin-c:    UKA2-RIPE
tech-c:     UKA2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8764-MNT
created:    2009-07-10T14:46:07Z
last-modified: 2018-09-04T10:42:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LT1-RIPE

organisation:  ORG-UK12-RIPE
org-name:    Private Limited Liability Company "KRENA"
country:    LT
org-type:    OTHER
address:    Saules 22-29, Elektrenai
address:    Lithuania
admin-c:    UKA2-RIPE
tech-c:     UKA2-RIPE
abuse-c:    UKA2-RIPE
mnt-ref:    AS8764-MNT
mnt-by:     AS8764-MNT
created:    2009-05-22T05:38:32Z
last-modified: 2022-12-01T17:29:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UAB Krena Admin
address:    UAB "Krena "
address:    Saules 22-29, Elektrenai
address:    Lithuania
admin-c:    LTIN3-RIPE
tech-c:     LTIN3-RIPE
nic-hdl:    UKA2-RIPE
mnt-by:     TELECOMLT-MNT
created:    2005-08-31T06:16:48Z
last-modified: 2020-08-03T07:52:03Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: info@micronet.lt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]