| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FCN AS49572

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49572
as-name:    FCN
org:      ORG-IE3-RIPE
remarks:    ***********
remarks:    * TRANSIT *
remarks:    ***********
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS49572
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS49572
import:     from AS6779 action pref=100; accept AS-ICLNET
export:     to AS6779 announce ANY
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8220 announce AS49572
remarks:    ***************
remarks:    Direct Peers
remarks:    ***************
import:     from AS51063 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51063 announce AS49572
import:     from AS51439 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51439 announce ANY
import:     from AS51466 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51466 announce AS49572
remarks:    **************
remarks:    * LINX Peers *
remarks:    **************
import:     from AS2119 action pref=100; accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 announce AS49572
import:     from AS5503 action pref=100; accept AS-RMIFL
export:     to AS5503 announce AS49572
import:     from AS5580 action pref=100; accept AS-ATRATO
export:     to AS5580 announce AS49572
import:     from AS6661 action pref=100; accept AS-PTLU
export:     to AS6661 announce AS49572
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS49572
import:     from AS8359 action pref=100; accept AS8359
export:     to AS8359 announce AS49572
import:     from AS8468 action pref=100; accept AS-ENTANET
export:     to AS8468 announce AS49572
import:     from AS8560 action pref=100; accept AS-SCHLUND
export:     to AS8560 announce AS49572
import:     from AS8586 action pref=100; accept AS-OBSL
export:     to AS8586 announce AS49572
import:     from AS8714 action pref=100; accept AS8714
export:     to AS8714 announce AS49572
import:     from AS8897 action pref=100; accept AS-KCOMSPN
export:     to AS8897 announce AS49572
import:     from AS8912 action pref=100; accept AS-NETBENEFIT
export:     to AS8912 announce AS49572
import:     from AS9031 action pref=100; accept AS-EDPNET
export:     to AS9031 announce AS49572
import:     from AS9191 action pref=100; accept AS-NEWNET
export:     to AS9191 announce AS49572
import:     from AS12399 action pref=100; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS49572
import:     from AS12715 action pref=100; accept AS-JAZZTRANS
export:     to AS12715 announce AS49572
import:     from AS12859 action pref=100; accept AS-BIT
export:     to AS12859 announce AS49572
import:     from AS12932 action pref=100; accept AS-TELETEXT
export:     to AS12932 announce AS49572
import:     from AS12989 action pref=100; accept AS12989
export:     to AS12989 announce AS49572
import:     from AS13037 action pref=100; accept AS-ZEN
export:     to AS13037 announce AS49572
import:     from AS13285 action pref=100; accept AS-OPAL
export:     to AS13285 announce AS49572
import:     from AS15533 action pref=100; accept AS-SASEUROPE
export:     to AS15533 announce AS49572
import:     from AS20485 action pref=100; accept AS-TTK
export:     to AS20485 announce AS49572
import:     from AS20547 action pref=100; accept AS-UKS
export:     to AS20547 announce AS49572
import:     from AS21371 action pref=100; accept AS21371
export:     to AS21371 announce AS49572
import:     from AS21396 action pref=100; accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 announce AS49572
import:     from AS24724 action pref=100; accept AS24724
export:     to AS24724 announce AS49572
import:     from AS27822 action pref=100; accept AS27822
export:     to AS27822 announce AS49572
import:     from AS29527 action pref=100; accept AS-OTHELLOTECH
export:     to AS29527 announce AS49572
import:     from AS30914 action pref=100; accept AS-IOKO
export:     to AS30914 announce AS49572
import:     from AS31727 action pref=100; accept AS-NODE4
export:     to AS31727 announce AS49572
import:     from AS32934 action pref=100; accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS49572
import:     from AS34655 action pref=100; accept AS-DOCLER
export:     to AS34655 announce AS49572
import:     from AS35591 action pref=100; accept AS-PROVIDERONE
export:     to AS35591 announce AS49572
import:     from AS36944 action pref=100; accept AS36944
export:     to AS36944 announce AS49572
import:     from AS39792 action pref=100; accept AS-ANDERS
export:     to AS39792 announce AS49572
import:     from AS41230 action pref=100; accept AS-ASK4
export:     to AS41230 announce AS49572
import:     from AS44444 action pref=100; accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 announce AS49572
import:     from AS47480 action pref=100; accept AS-BTS
export:     to AS47480 announce AS49572
import:     from AS48961 action pref=100; accept AS-WARWICKNET
export:     to AS48961 announce AS49572
admin-c:    FSRA1-RIPE
tech-c:     FSRA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ICLNET-MNT
created:    2009-07-07T11:25:46Z
last-modified: 2021-06-30T09:13:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IE3-RIPE
org-name:    Fujitsu Services Ltd.
country:    GB
org-type:    LIR
address:    22 Baker Street
address:    W1U 3BW
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 843 354 5555
admin-c:    EF1973-RIPE
admin-c:    SC3963-RIPE
admin-c:    AP4718-RIPE
admin-c:    MW2997-RIPE
abuse-c:    FA5322-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ICLNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ICLNET-MNT
created:    2004-04-17T12:15:54Z
last-modified: 2022-05-27T13:14:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fujitsu Services RIPE Admin
address:    Fujitsu Services
address:    Infinity House
address:    Mallard Way
address:    Crewe
address:    Cheshire
address:    CW1 6ZQ
address:    UK
phone:     +44 870 325 4001
fax-no:     +44 870 325 4001
remarks:    trouble:   Telephone number available 24x7
admin-c:    FSRA1-RIPE
tech-c:     FSRA1-RIPE
nic-hdl:    FSRA1-RIPE
mnt-by:     ICLNET-MNT
created:    2003-03-04T13:46:14Z
last-modified: 2011-12-20T17:58:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]