| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LINKS-MD-AS AS49560

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49560
as-name:    LINKS-MD-AS
org:      ORG-LL156-RIPE
import:     from AS35320 accept ANY
export:     to AS35320 announce AS-LINKSERVICE
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-LINKSERVICE
import:     from AS31252 accept ANY
export:     to AS31252 announce AS-LINKSERVICE
remarks:    ==========CUSTOMERS==========
import:     from AS203019 accept AS203019
export:     to AS203019 announce ANY
admin-c:    VL179-RIPE
tech-c:     VL179-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LINK-MD-MNT
created:    2009-07-02T14:09:52Z
last-modified: 2018-09-04T10:42:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LL156-RIPE
org-name:    Linkservice LLC
country:    MD
org-type:    LIR
address:    Sovetskaya str., 54b
address:    MD3200
address:    Bendery
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37355278210
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LINK-MD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LINK-MD-MNT
abuse-c:    LN2586-RIPE
created:    2014-03-03T11:23:50Z
last-modified: 2020-12-16T13:00:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lutsenko Vladimir
address:    Sovetskaya 54b, Bendery, Moldova, 3200
phone:     +373-552-78210
mnt-by:     LINK-MD-MNT
nic-hdl:    VL179-RIPE
created:    2005-08-30T15:33:27Z
last-modified: 2021-06-01T08:15:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]