| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.169.3 (lg) / ec2-44-200-169-3.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a903::2cc8:a903 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS_PKI AS49541

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49541
as-name:    AS_PKI
org:      ORG-PL495-RIPE
sponsoring-org: ORG-FRCL3-RIPE
import:     from AS56655 accept ANY
export:     to AS56655 announce AS49541
import:     from AS34927 accept ANY
export:     to AS34927 announce AS49541
admin-c:    ACOP2-RIPE
tech-c:     ACOP2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HKPKI-MNT
created:    2021-08-27T05:30:37Z
last-modified: 2021-08-27T05:30:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PL495-RIPE
org-name:    PKI Limited
country:    HK
org-type:    OTHER
address:    UNIT 83 3/F YAU LEE CENTER NO.45 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KL.
abuse-c:    ACOP2-RIPE
mnt-ref:    HKPKI-MNT
mnt-by:     HKPKI-MNT
created:    2021-08-18T05:02:47Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse Contact of PKI LTD(HK)
address:    UNIT 83 3/F YAU LEE CENTER NO.45 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KL.
abuse-mailbox: abuse@pkihk.ltd
nic-hdl:    ACOP2-RIPE
mnt-by:     HKPKI-MNT
created:    2021-08-18T04:59:20Z
last-modified: 2021-08-18T04:59:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]