| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALFANET-PL-AS AS49528

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49528
as-name:    ALFANET-PL-AS
org:      ORG-MM61-RIPE
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS49528
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS49528
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS49528
import:     from AS50606 accept ANY
export:     to AS50606 announce AS49528
import:     from AS24748 accept ANY
export:     to AS24748 announce AS49528
admin-c:    MM15117-RIPE
tech-c:     PM13829-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALFANET-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2009-06-24T12:14:29Z
last-modified: 2018-09-04T10:42:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MM61-RIPE
org-name:    MARCIN MALOLEPSZY @ALFANET
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Solna 27
address:    42-209
address:    Czestochowa
address:    POLAND
phone:     +48600356421
fax-no:     +48343435623
mnt-ref:    ALFANET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALFANET-MNT
abuse-c:    AR12597-RIPE
created:    2013-02-13T10:06:38Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Malolepszy
address:    @ALFANET Malolepszy Marcin
address:    ul. Okolna 70
address:    42-200 Czestochowa
address:    Poland
phone:     +48 606324024
nic-hdl:    MM15117-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
created:    2006-11-08T11:01:59Z
last-modified: 2012-10-16T08:19:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Przemyslaw Musik
address:    ul. solna 27/29
address:    42-209 Czestochowa
phone:     +48600356390
nic-hdl:    PM13829-RIPE
mnt-by:     PM51555-MNT
created:    2011-10-10T13:56:55Z
last-modified: 2017-10-30T22:15:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]