| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPGGROUP-EU-RIPE AS49497

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49497
as-name:    IPGGROUP-EU-RIPE
descr:     Content Provider and Hosting Services
org:      ORG-IGL31-RIPE
import:     from AS200432 action pref = 50; accept AS200432
import:     from AS16243 action pref = 50; accept ANY
import:     from AS174 action pref = 50; accept ANY
export:     to AS200432 announce AS49497
export:     to AS16243 announce AS49497
export:     to AS174 announce AS49497
admin-c:    NO1910-RIPE
tech-c:     NO1910-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-hk-ipggroup-1-MNT
created:    2009-06-18T12:27:41Z
last-modified: 2021-05-10T06:36:36Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IGL31-RIPE
org-name:    IPG Group Limited
org-type:    LIR
address:    Level 15, Golden Star Building, 20-24 Lockhart Road
address:    0000
address:    Wan Chai
address:    HONG KONG
country:    HK
phone:     +852 3998 3770
admin-c:    NO1910-RIPE
tech-c:     NO1910-RIPE
abuse-c:    AR62890-RIPE
mnt-ref:    lir-hk-ipggroup-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-hk-ipggroup-1-MNT
created:    2021-04-14T02:31:41Z
last-modified: 2021-08-18T08:33:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations
address:    Level 15, Golden Star Building, 20-24 Lockhart Road
address:    0000
address:    Wan Chai
address:    HONG KONG
phone:     +852 3998 3770
nic-hdl:    NO1910-RIPE
mnt-by:     lir-hk-ipggroup-1-MNT
created:    2021-04-14T02:31:40Z
last-modified: 2021-04-14T02:31:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]