| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROVODOV_NET-AS AS49478

as-block:    AS47104 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49478
as-name:    PROVODOV_NET-AS
org:      ORG-PL76-RIPE
import:     from AS48479 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59428 accept AS-KRD-RS
import:     from AS204016 accept AS204016
export:     to AS48479 announce AS-PROVODOV_NET
export:     to AS12389 announce AS-PROVODOV_NET
export:     to AS59428 announce AS-PROVODOV_NET
export:     to AS204016 announce AS-PROVODOV_NET
admin-c:    ANK3-RIPE
tech-c:     ANK3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PROVODOV_NET
created:    2009-06-16T10:49:20Z
last-modified: 2019-05-28T09:42:29Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-PL76-RIPE
org-name:    Provodov.net Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Kommunarov 1
address:    385141
address:    Yablonovskiy
address:    Russian Federation
phone:     +79180447975
abuse-c:    AR23006-RIPE
mnt-ref:    MNT-PROVODOV_NET
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     MNT-PROVODOV_NET
mnt-by:     MNT-MORO
created:    2009-05-18T09:49:23Z
last-modified: 2022-12-01T16:43:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aslan N. Kushu
address:    Russia, pos. Yablonovskiy, Kommunarov str., 1
phone:     +79615280999
nic-hdl:    ANK3-RIPE
created:    2009-05-18T09:49:16Z
last-modified: 2016-04-06T20:06:14Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]