| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CANDIDATOR-AB AS49419

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49419
as-name:    CANDIDATOR-AB
org:      ORG-SPA56-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
import:     from AS3246 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS49419
export:     to AS3246 announce AS49419
admin-c:    OJ934-RIPE
tech-c:     OJ934-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-1O
created:    2009-06-04T13:17:14Z
last-modified: 2022-05-10T10:52:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPA56-RIPE
org-name:    Iver Sverige AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Box 23 116
address:    104 35
address:    STOCKHOLM
address:    SWEDEN
phone:     +46850610600
admin-c:    OJ934-RIPE
tech-c:     OJ934-RIPE
abuse-c:    AR54239-RIPE
mnt-ref:    MNT-1O
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-1O
created:    2019-07-24T14:29:47Z
last-modified: 2021-08-23T14:57:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Olle Johansson
address:    Skivfilargrnd 16
address:    721 30
address:    Vsters
address:    SWEDEN
phone:     +4621 10 26 00
nic-hdl:    OJ934-RIPE
mnt-by:     MNT-1O
created:    2019-07-24T14:29:47Z
last-modified: 2019-07-24T14:29:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]