| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASBAXETN AS49392

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49392
as-name:    ASBAXETN
org:      ORG-LB12-RIPE
import:     from AS35029 accept ANY
export:     to AS35029 announce AS49392
import:     from AS139773 accept AS139773
import:     from AS398343 accept AS398343
import:     from AS269922 accept AS269922
export:     to AS139773 announce ANY
export:     to AS398343 announce ANY
export:     to AS269922 announce ANY
import:     from AS39238 accept ANY
export:     to AS39238 announce AS49392
import:     from AS56630 accept ANY
export:     to AS56630 announce AS49392
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS49392
import:     from AS57494 accept ANY
export:     to AS57494 announce AS49392
export:     to AS39106 announce ANY
import:     from AS39106 accept AS39106
export:     to AS39182 announce ANY
import:     from AS39182 accept AS39182
admin-c:    AP12753-RIPE
tech-c:     AP12753-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BX-NOC
created:    2019-01-18T10:35:23Z
last-modified: 2020-07-12T13:42:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LB12-RIPE
org-name:    LLC Baxet
country:    RU
org-type:    LIR
descr:     http://justhost.ru
address:    Zelenograd, Sosnovaya alleya, 4, str 2, 33
address:    124489
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956680903
abuse-c:    BN2044-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BX-NOC
mnt-ref:    ru-avm-1-mnt
mnt-ref:    cz-relcom-1-mnt
mnt-ref:    RELCOMGROUP-EXT-MNT
mnt-ref:    FREENET-MNT
mnt-ref:    MARTON-MNT
mnt-ref:    Mnets-Admin
mnt-ref:    voldeta-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BX-NOC
created:    2010-10-06T08:00:57Z
last-modified: 2022-11-24T09:30:44Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +74956680903

person:     Anton Pankratov
remarks:    http://justhost.ru
address:    Zelenograd, Sosnovaya alleya, 4, str 2, 33
address:    Moscow, Russia
phone:     +7 495 6680903
nic-hdl:    AP12753-RIPE
created:    2010-10-07T13:49:43Z
last-modified: 2017-10-30T22:11:13Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     BX-NOC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]