| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FOTONTELECOM-STUB-AS AS49373

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49373
as-name:    FOTONTELECOM-STUB-AS
descr:     FOTONTELECOM
org:      ORG-JCT7-RIPE
import:     from AS42861 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42861 announce AS49373
admin-c:    FTNO1-RIPE
admin-c:    SAM310-RIPE
admin-c:    SAM533-RIPE
tech-c:     FTNO1-RIPE
tech-c:     SAM310-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FOTONTELECOM-CJSC
created:    2009-05-28T08:52:28Z
last-modified: 2021-06-04T08:19:06Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-JCT5-RIPE

organisation:  ORG-JCT7-RIPE
org-name:    JSC "Universal Card Technologies"
org-type:    OTHER
address:    Russia
mnt-ref:    MNT-FOTONTELECOM-CJSC
mnt-by:     MNT-FOTONTELECOM-CJSC
admin-c:    CFN5-RIPE
tech-c:     CFN5-RIPE
abuse-c:    CFN5-RIPE
created:    2009-05-22T13:55:11Z
last-modified: 2017-10-30T14:37:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Foton Telecom, CJSC Network Operation Centre
address:    Sibirskiy lane, b. 2/11
address:    109029
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74996799900
abuse-mailbox: abuse@fotontel.ru
nic-hdl:    FTNO1-RIPE
mnt-by:     MNT-FOTONTELECOM-CJSC
mnt-by:     MNT-FOTONTELECOM
created:    2019-08-30T09:33:51Z
last-modified: 2019-08-30T09:44:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey A. Mutin
address:    Russia, Moscow
phone:     +7 963 685 5665
nic-hdl:    SAM310-RIPE
mnt-by:     SERGEY_MUTIN-RIPE-MNT
created:    2016-08-06T05:46:37Z
last-modified: 2018-08-08T04:13:11Z
source:     RIPE

person:     Sergey A. Miroshkin
address:    Russia, Moscow
address:    Orshanskaya st. 5
phone:     +7 903 223 1505
phone:     +7 926 314 4856
nic-hdl:    SAM533-RIPE
org:      ORG-JCT5-RIPE
mnt-by:     MNT-UCT-RU
mnt-by:     MNT-PRIME-LINE
mnt-by:     MNT-FOTONTELECOM-CJSC
mnt-by:     MNT-FOTONTELECOM
created:    2021-06-04T08:13:34Z
last-modified: 2021-06-04T08:15:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]