| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DSV AS49362

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49362
as-name:    DSV
org:      ORG-DA767-RIPE
import:     from AS3308 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS42525 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS62 accept ANY
import:     from AS3549 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS16637 accept ANY
export:     to AS3308 announce AS49362
export:     to AS1299 announce AS49362
export:     to AS42525 announce AS49362
export:     to AS174 announce AS49362
export:     to AS62 announce AS49362
export:     to AS3549 announce AS49362
export:     to AS3356 announce AS49362
export:     to AS16637 announce AS49362
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42525 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42525 announce AS49362
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS49362
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS49362
admin-c:    DSV
tech-c:     DSV
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DSV-MNT
created:    2009-05-26T12:19:51Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DA767-RIPE
org-name:    DSV Panalpina A/S
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Hovedgaden 630
address:    2640
address:    Hedehusene
address:    DENMARK
phone:     +45 4320 3040
admin-c:    DSV
tech-c:     DSV
abuse-c:    AR38003-RIPE
mnt-ref:    DSV-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DSV-MNT
created:    2016-10-19T08:46:58Z
last-modified: 2021-06-24T14:10:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DSV IP Network
address:    DSV Group IT
address:    Global Communication
address:    Hovedgaden 630
address:    DK-2640 Hedehusene
phone:     +45 4320 3040
fax-no:     +45 4320 3041
admin-c:    IN1679-RIPE
tech-c:     IN1679-RIPE
nic-hdl:    DSV
mnt-by:     DSV-MNT
created:    2009-10-09T11:51:25Z
last-modified: 2019-01-11T09:18:49Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@dsv.com
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]