| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LOGOL-AS AS49352

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49352
as-name:    LOGOL-AS
org:      ORG-nrRL1-RIPE
import:     from AS12695 accept ANY
import:     from AS39134 accept ANY
import:     from AS199599 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS-LOGOL
import:     from AS49281 accept ANY
export:     to AS49281 announce AS-LOGOL
export:     to AS39134 announce AS-LOGOL
export:     to AS199599 announce AS-LOGOL
admin-c:    ARP-RIPE
import:     from AS61977 action pref=150; accept AS61977
export:     to AS61977 announce ANY
import:     from AS49782 action pref=150; accept AS49782
export:     to AS49782 announce ANY
import:     from AS48361 action pref=150; accept AS-GLOBATEL
export:     to AS48361 announce ANY
tech-c:     ARP-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     REGRU-MNT
created:    2009-05-25T11:25:39Z
last-modified: 2022-03-21T10:39:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-nrRL1-RIPE
org-name:    "Domain names registrar REG.RU", Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Proezd Berezovoy Roshi, 12, floor 2, room 4
address:    125252
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74955801111
admin-c:    RGRU-RIPE
mnt-ref:    REGRU-MNT
mnt-ref:    AS2118-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     REGRU-MNT
abuse-c:    RGRU-RIPE
created:    2011-02-21T11:14:37Z
last-modified: 2022-04-13T11:05:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel Arbuzov
address:    house 3, Vassily Petushkov str., Moscow, Russia, 125476
phone:     +74955140573
nic-hdl:    ARP-RIPE
mnt-by:     REGRU-MNT
created:    2011-02-24T13:00:30Z
last-modified: 2011-02-24T13:00:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]