| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UGRASU-AS AS49339

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49339
as-name:    UGRASU-AS
org:      ORG-GVYS1-RIPE
import:     from AS30977 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28719 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29581 action pref=100; accept ANY
export:     to AS30977 announce AS49339
export:     to AS28719 announce AS49339
export:     to AS29581 announce AS49339
admin-c:    SPS79-RIPE
admin-c:    SAE75-RIPE
tech-c:     SAE75-RIPE
tech-c:     DVK74-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-UGRASU
created:    2009-05-22T09:56:13Z
last-modified: 2019-05-02T11:42:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-GVYS1-RIPE
org-name:    GOU VPO Yugra State University
org-type:    OTHER
address:    Russia, Tyumenskaya obl., HMAO-Yugra, Khanty-Mansiysk, Chekhova str. 16
abuse-c:    AR22117-RIPE
mnt-ref:    MNT-UGRASU
mnt-by:     MNT-UGRASU
created:    2009-04-23T07:58:40Z
last-modified: 2014-08-21T04:06:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Karpov
address:    Russia, Tyumenskaya obl., HMAO-Yugra, Khanty-Mansiysk, Chekhova str. 16
phone:     +7 3467 357539
nic-hdl:    DVK74-RIPE
created:    2009-06-03T05:27:26Z
last-modified: 2016-04-06T20:01:04Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE

person:     Alex Shavkun
address:    Russia, Tyumenskaya obl., HMAO-Yugra, Khanty-Mansiysk, Chekhova str. 16
phone:     +7 3467 357539
nic-hdl:    SAE75-RIPE
created:    2009-05-22T17:19:51Z
last-modified: 2016-04-06T20:05:22Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE

person:     Sergei P. Semenov
address:    Russia, Tyumenskaya obl., HMAO-Yugra, Khanty-Mansiysk, Chekhova str. 16
phone:     +7 3467 357715
nic-hdl:    SPS79-RIPE
created:    2009-04-23T07:58:34Z
last-modified: 2016-04-06T20:09:20Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]