| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CENTRSVYAZ-AS AS49315

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49315
as-name:    CENTRSVYAZ-AS
org:      ORG-CC43-RIPE
import:     from AS8774 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8774 announce AS-CENTRSVYAZ
import:     from AS31133 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-CENTRSVYAZ
admin-c:    VIP28-RIPE
tech-c:     VIP28-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     MNT-CENTRSVYAZ
created:    2009-05-15T15:45:22Z
last-modified: 2020-12-18T13:44:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-CC43-RIPE
org-name:    Centrsvyaz CJSC
org-type:    OTHER
address:    236000, Russia, Kaliningrad, Mira ave, 19/21
abuse-c:    AR23136-RIPE
mnt-ref:    MNT-CENTRSVYAZ
mnt-by:     MNT-CENTRSVYAZ
created:    2009-05-06T07:34:03Z
last-modified: 2019-03-25T14:55:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vasiliy I. Popov
address:    236000, Russia, Kaliningrad, Mira ave, 19/21
phone:     +7 (906) 2379041
nic-hdl:    VIP28-RIPE
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     MNT-CENTRSVYAZ
created:    2019-03-25T15:25:19Z
last-modified: 2019-03-26T08:27:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]