| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.22.242 (lg) / ec2-44-192-22-242.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:16f2::2cc0:16f2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IBSELEKTR-AS AS49300

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49300
as-name:    IBSELEKTR-AS
org:      ORG-IE16-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS49300
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS49300
import:     from AS42927 accept ANY
export:     to AS42927 announce AS49300
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS49300
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS49300
admin-c:    BS35-RIPE
tech-c:     DK2835-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IBSELEKTRONICS-MNT
created:    2009-05-14T11:21:07Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:28Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-IE16-RIPE
org-name:    I.B.S. Elektronics Izabela Stefanko
remarks:    I.B.S. Elektronics
org-type:    OTHER
address:    ul. Kamienna 10/13
address:    58-150
address:    Strzegom
address:    Poland
abuse-c:    AR27012-RIPE
mnt-ref:    IBSELEKTRONICS-MNT
mnt-by:     IBSELEKTRONICS-MNT
created:    2009-03-20T18:49:19Z
last-modified: 2017-10-30T14:41:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bogdan Stefanko
address:    I.B.S. Elektronics
address:    ul. Kamienna 10/13
address:    58-150 Strzegom
address:    Poland
phone:     +48 603529231
phone:     +48 746491015
nic-hdl:    BS35-RIPE
mnt-by:     IBSELEKTRONICS-MNT
created:    2009-05-22T23:41:54Z
last-modified: 2011-03-22T02:52:23Z
source:     RIPE

person:     Dariusz Konc
address:    I.B.S. Elektronics
address:    ul. Kamienna 10/13
address:    58-150 Strzegom
address:    Poland
phone:     +48 746491058
mnt-by:     IBSELEKTRONICS-MNT
nic-hdl:    DK2835-RIPE
created:    2009-03-20T17:05:10Z
last-modified: 2013-10-09T18:39:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]