| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.233.139 (lg) / ec2-3-239-233-139.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:e98b::3ef:e98b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:   WIESZOWANET-AS AS49290

as-block:       AS47104 - AS52223
descr:          RIPE NCC ASN block
remarks:        These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
created:        2020-10-29T07:18:47Z
last-modified:  2020-10-29T07:18:47Z
source:         RIPE


aut-num:        AS49290
as-name:        WIESZOWANET-AS
import:         from AS50607 accept ANY
export:         to AS50607 announce AS49290
import:         from AS201054 accept ANY
export:         to AS201054 announce AS49290
import:         from AS21132 accept ANY
export:         to AS21132 announce AS49290
import:         from AS1299 accept ANY
export:         to AS1299 announce AS49290
org:            ORG-AMTA6-RIPE
admin-c:        MM19399-RIPE
tech-c:         MM19399-RIPE
status:         ASSIGNED
mnt-by:         RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:         MANIERA-MNT
created:        2009-05-12T14:29:23Z
last-modified:  2019-04-12T19:32:26Z
source:         RIPE

organisation:   ORG-AMTA6-RIPE
org-name:       ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE
country:        PL
descr:          WieszowaNET
org-type:       LIR
address:        ul. Dworcowa 40
address:        42-672
address:        Wieszowa
address:        POLAND
language:       PL
language:       EN
geoloc:         50.382011730698075 18.76685857772827
admin-c:        MM47672-RIPE
tech-c:         MM47672-RIPE
abuse-c:        AR44809-RIPE
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         MANIERA-MNT
created:        2018-01-23T11:44:20Z
last-modified:  2020-12-16T13:39:16Z
source:         RIPE # Filtered
phone:          +48508082544
mnt-ref:        MANIERA-MNT

person:         Marek Maniera
address:        Biuro Uslug Komputerowo-Internetowych "ManieraService"
address:        ul. Dworcowa 40
address:        42-672 Wieszowa
address:        Poland
phone:          +48 508082544
mnt-by:         MANIERA-MNT
nic-hdl:        MM19399-RIPE
created:        2007-09-03T14:41:28Z
last-modified:  2018-12-20T07:55:00Z
source:         RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]