| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.74.163 (lg) / ec2-3-238-74-163.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:4aa3::3ee:4aa3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIESZOWANET-AS AS49290

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49290
as-name:    WIESZOWANET-AS
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS49290
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS49290
import:     from AS21132 accept ANY
export:     to AS21132 announce AS49290
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS49290
org:      ORG-AMTA6-RIPE
admin-c:    MM19399-RIPE
tech-c:     MM19399-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MANIERA-MNT
created:    2009-05-12T14:29:23Z
last-modified: 2019-04-12T19:32:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AMTA6-RIPE
org-name:    ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE
country:    PL
descr:     WieszowaNET
org-type:    LIR
address:    ul. Dworcowa 40
address:    42-672
address:    Wieszowa
address:    POLAND
language:    PL
language:    EN
geoloc:     50.382011730698075 18.76685857772827
admin-c:    MM47672-RIPE
tech-c:     MM47672-RIPE
abuse-c:    AR44809-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MANIERA-MNT
created:    2018-01-23T11:44:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:39:16Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48508082544
mnt-ref:    MANIERA-MNT

person:     Marek Maniera
address:    Biuro Uslug Komputerowo-Internetowych "ManieraService"
address:    ul. Dworcowa 40
address:    42-672 Wieszowa
address:    Poland
phone:     +48 508082544
mnt-by:     MANIERA-MNT
nic-hdl:    MM19399-RIPE
created:    2007-09-03T14:41:28Z
last-modified: 2018-12-20T07:55:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]