| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Deltahost AS49276

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49276
as-name:    Deltahost
org:      ORG-FZDL2-RIPE
import:     from AS212695 accept ANY
export:     to AS212695 announce AS49276
admin-c:    ZDL2-RIPE
tech-c:     ZDL2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DELTAHOST-MNT
created:    2022-03-09T10:53:20Z
last-modified: 2022-03-10T17:26:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FZDL2-RIPE
org-name:    Zemlyaniy Dmitro Leonidovich
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Liskivska 37, 36
address:    02167
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380442470862
abuse-c:    DLTH1111-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DELTAHOST-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DELTAHOST-MNT
created:    2013-03-04T13:19:53Z
last-modified: 2021-01-13T11:37:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zemlyaniy Dmitro Leonidovich
address:    Ukraine, Kyiv
phone:     +380442470862
nic-hdl:    ZDL2-RIPE
mnt-by:     DELTAHOST-MNT
created:    2009-05-02T11:46:55Z
last-modified: 2020-09-23T10:46:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]