| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Crimetec-ASN AS49228

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49228
as-name:    Crimetec-ASN
org:      ORG-CS107-RIPE
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS49228
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS49228
admin-c:    RP6644-RIPE
tech-c:     RP6644-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Crimetec-mntr
created:    2009-05-01T12:33:55Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-CS107-RIPE
org-name:    Crimetec S.A.
mnt-by:     Crimetec-mntr
org-type:    OTHER
address:    ul. Nowina 17
address:    60-589 Poznan
address:    Poland
abuse-c:    AR26998-RIPE
mnt-ref:    Crimetec-mntr
mnt-by:     Crimetec-mntr
created:    2009-04-20T14:25:57Z
last-modified: 2014-11-17T22:28:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Piotrowski
address:    Crimetec S.A.
address:    ul. Nowina 17
address:    Poznan
address:    Poland
mnt-by:     Crimetec-mntr
phone:     +48 602211212
nic-hdl:    RP6644-RIPE
created:    2009-04-17T14:39:08Z
last-modified: 2009-04-20T14:28:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]