| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IrisVisia AS49226

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49226
as-name:    IrisVisia
org:      ORG-IVL3-RIPE
import:     from AS9070 accept any
import:     from AS12867 accept any
export:     to AS9070 announce AS49226
export:     to AS12867 announce AS49226
admin-c:    ST6740-RIPE
tech-c:     ST6740-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IRISVISIA-MNT
created:    2009-05-01T09:49:02Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:09Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-INS1-RIPE

organisation:  ORG-IVL3-RIPE
org-name:    Iris Visia Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Ilinden District, bl. 114A, entr. A, ap. 25, Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR25106-RIPE
mnt-ref:    ITD-MNT
mnt-by:     IRISVISIA-MNT
created:    2009-04-30T11:37:00Z
last-modified: 2014-11-17T21:01:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sava Todorov
address:    kv.Sveta Troica, bl. 367, vh.B ap 25, Sofia
phone:     +359 888311506
nic-hdl:    ST6740-RIPE
mnt-by:     ITD-MNT
created:    2012-01-25T10:36:45Z
last-modified: 2012-01-25T10:36:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]