| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KISARA-AS AS49202

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49202
as-name:    KISARA-AS
org:      ORG-KL344-RIPE
import:     from AS49505 accept ANY
export:     to AS49505 announce AS49202
import:     from AS50340 accept ANY
export:     to AS50340 announce AS49202
admin-c:    AI5306-RIPE
tech-c:     AI5306-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIR-RU-KISARA-1-MNT
created:    2022-02-21T09:26:35Z
last-modified: 2022-02-21T09:26:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL344-RIPE
org-name:    Kisara LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Chistiy pereulok 10, floor 1, office 4/14
address:    119021
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 005 5672
admin-c:    AI5306-RIPE
tech-c:     AI5306-RIPE
abuse-c:    AR67689-RIPE
mnt-ref:    lir-ru-kisara-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ru-kisara-1-MNT
created:    2022-02-18T08:03:18Z
last-modified: 2022-02-18T08:03:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Artem Ilyin
address:    RUSSIAN FEDERATION
address:    Moscow
address:    119021
address:    Chistiy pereulok 10, floor 1, office 4/14
phone:     +7 495 005 5672
nic-hdl:    AI5306-RIPE
mnt-by:     lir-ru-kisara-1-MNT
created:    2022-02-18T08:03:18Z
last-modified: 2022-02-18T08:03:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]