| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEDICOVERPL-AS AS49197

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49197
as-name:    MEDICOVERPL-AS
org:      ORG-MSzo9-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS49197
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS49197
admin-c:    TP83-RIPE
tech-c:     TP83-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     MEDICOVERPL-MNT
created:    2009-04-27T13:08:14Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:03Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-MSzo9-RIPE
org-name:    Medicover Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
country:    PL
address:    Al. Jerozolimskie 96
address:    00-807 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 5927000
abuse-c:    AR26994-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-ref:    MEDICOVERPL-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     MEDICOVERPL-MNT
created:    2009-04-17T11:18:04Z
last-modified: 2022-10-31T14:28:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Pawlowski
address:    Medicover Sp. z o.o.
address:    Al. Jerozolimskie 96
address:    00-807 Warszawa
address:    POLAND
org:      ORG-MSzo9-RIPE
phone:     +48 510217737
nic-hdl:    TP83-RIPE
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     MEDICOVERPL-MNT
created:    2009-04-07T08:50:05Z
last-modified: 2018-04-17T14:14:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]