| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XCOMPARTNERS-AS AS49190

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49190
as-name:    XCOMPARTNERS-AS
org:      ORG-XC1-RIPE
import:     from AS62081 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS-XCOMPARTNERS
export:     to AS201054 announce AS-XCOMPARTNERS
export:     to AS48850 announce AS-XCOMPARTNERS
export:     to AS50607 announce AS-XCOMPARTNERS
remarks:    ==-------------------------------------------
remarks:    = BGP COMMUNITY SUPPORT FOR AS49190
remarks:    = Community Action - prepending:
remarks:    = x=1,2,3 prepend x times
remarks:    ==-------------------------------------------
remarks:    == KATOWICE ==
remarks:    = 206314:200x -> EPIX OP KATOWICE
remarks:    = 206314:201x -> EPIX POLMIX KATOWICE
remarks:    = 206314:202x -> EPIX GLOBAL KATOWICE
remarks:    ==-------------------------------------------
remarks:    == WARSZAWA ==
remarks:    = 206314:300x -> EPIX OP WARSZAWA
remarks:    = 206314:301x -> EPIX POLMIX WARSZAWA
remarks:    = 206314:302x -> EPIX GLOBAL WARSZAWA
remarks:    ==-------------------------------------------
admin-c:    KP2237-RIPE
tech-c:     NX25-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     XCOMPARTNERS-MNT
created:    2009-04-24T11:36:14Z
last-modified: 2018-09-04T10:41:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-XC1-RIPE
org-name:    Renata Janowicz "X-COM Partners"
org-type:    OTHER
address:    Pogodna 17/U/3
address:    73-110 Stargard Szczecinski
address:    POLAND
phone:     +48 91 4716171
remarks:    object was changed
abuse-c:    AR24472-RIPE
tech-c:     MJ2987-RIPE
admin-c:    NX25-RIPE
mnt-ref:    XCOMPARTNERS-MNT
mnt-by:     XCOMPARTNERS-MNT
created:    2006-09-25T09:51:20Z
last-modified: 2017-10-30T15:28:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC X-COM Partners
org:      ORG-XC1-RIPE
phone:     +48 91.4716171
address:    Pogodna 17/U/3 1
        73-110 Stargard Szczec.
admin-c:    KP2237-RIPE
tech-c:     MJ2987-RIPE
mnt-by:     XCOMPARTNERS-MNT
nic-hdl:    NX25-RIPE
created:    2008-01-18T10:32:40Z
last-modified: 2011-01-23T15:54:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Puchala
address:    ul. Bornholmska 81B
address:    73-110 Stargard
phone:     +48.918851413
nic-hdl:    KP2237-RIPE
created:    2011-01-23T15:51:19Z
last-modified: 2019-01-24T19:56:32Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ZCENTERSC-MNT
org:      ORG-ZSMJ3-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]