| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BEREZHANY-AS AS49183

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49183
as-name:    BEREZHANY-AS
org:      ORG-GT20-RIPE
import:     from AS52003 accept AS52003
export:     to AS52003 announce ANY
import:     from AS49491 accept AS49491
export:     to AS49491 announce ANY
import:     from AS34399 accept AS34399
export:     to AS34399 announce ANY
import:     from AS43309 accept AS43309
export:     to AS43309 announce ANY
import:     from AS44304 accept AS44304
export:     to AS44304 announce ANY
import:     from AS15645 accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-GALCOM
import:     from AS59613 accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS-GALCOM
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-GALCOM
export:     to AS9002 announce AS-GALCOM
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS28917 announce AS-GALCOM
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS-GALCOM
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS31500 announce AS49183:AS-CUSTOMERS
import:     from AS31500 accept any
export:     to AS41120 announce AS-GALCOM
import:     from AS41120 accept AS-IFIX
export:     to AS197522 announce ANY
import:     from AS197522 accept AS-KIM
export:     to AS52074 announce ANY
import:     from AS52074 accept AS52074
export:     to AS6939 announce AS49183:AS-CUSTOMERS
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS204889 announce ANY
import:     from AS204889 accept AS204889
export:     to AS44340 announce ANY
import:     from AS44340 accept AS44340
export:     to AS209907 announce ANY
import:     from AS209907 accept AS209907
remarks:    IPv6 CONFIG
remarks:    ---> UA-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS-GALCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 accept AS-UAIX-v6
remarks:    ---> RETN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-GALCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
remarks:    ---> GIGANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS-GALCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 accept AS-UBNIX-v6
remarks:    ---> DTEL-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-GALCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
remarks:    ---> DECIX6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-GALCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-V6
admin-c:    SK4463-RIPE
tech-c:     SK4463-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GTELECOM-MNT
created:    2009-04-23T13:01:39Z
last-modified: 2021-04-20T15:25:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-GT20-RIPE
org-name:    "Galichina Telekommunication" LTD
org-type:    OTHER
address:    Sichovykh Striltsiv 7
address:    Burshtyn, Ivano-Frankivsk region
address:    77111, Ukraine
abuse-c:    AR27529-RIPE
mnt-ref:    GTELECOM-MNT
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     GTELECOM-MNT
created:    2009-03-30T12:51:19Z
last-modified: 2021-04-09T11:09:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Serhiy Kryvoruchka
address:    Pl.Rynok 9/3
address:    Berezhany
address:    Ukraine
mnt-by:     AS49183-MNT
phone:     +380 354821011
nic-hdl:    SK4463-RIPE
created:    2009-03-30T12:49:22Z
last-modified: 2017-11-25T11:37:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]