| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GCX-AS AS49181

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49181
as-name:    GCX-AS
org:      ORG-LLCD3-RIPE
admin-c:    NIG42-RIPE
tech-c:     NIG42-RIPE
mnt-by:     MNT-GCX
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ************************ Routing Policy ***********************
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ************************** UPSTREAMS **************************
remarks:    ---------------------------------------------------------------
import:     from as8732 action pref=100; accept ANY
export:     to as8732 announce AS-GCX
import:     from as9002 action pref=100; accept ANY
export:     to as9002 announce AS-GCX
import:     from as42861 action pref=100; accept ANY
export:     to as428614 announce AS-GCX
import:     from as47914 action pref=100; accept ANY
export:     to as47914 announce AS-GCX
import:     from as57681 action pref=100; accept ANY
export:     to as57681 announce AS-GCX
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8732 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8732 announce AS-GCX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-GCX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42861 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42861 announce AS-GCX
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ************************* CUSTOMERS ***************************
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ********************* Contacts and URLs ***********************
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Routing issues noc at noc@gsystem.ru
remarks:    Peering issues and requests peering at support@gsystem.ru
remarks:    SPAM and security issues abuse at abuse@gsystem.ru
remarks:    Web Site http://www.gsystem.ru
remarks:    Looking Glass http://lg.gsystem.ru
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2019-06-18T12:10:27Z
last-modified: 2021-12-16T09:40:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LLCD3-RIPE
org-name:    Limited Liability Company DZHISIIKS
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Lomonosova 29a
address:    140180
address:    Zhukovskiy
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 495 7890076
admin-c:    NIG42-RIPE
tech-c:     NIG42-RIPE
abuse-c:    AR54925-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-gsystem-1
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-ref:    FREENET-MNT
mnt-ref:    MNT-FOTONTELECOM-CJSC
mnt-ref:    MNT-FOTONTELECOM
mnt-ref:    ru-permtelecom-1-mnt
mnt-ref:    ru-permtelecom-2-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-gsystem-1
created:    2019-08-21T07:04:42Z
last-modified: 2022-11-24T09:20:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay I. Gorstkin
address:    140180, Russia, Zhukovskiy, Lomonosova 29a
phone:     +7 495 7890076
nic-hdl:    NIG42-RIPE
mnt-by:     MNT-GCX
created:    2008-06-02T10:43:20Z
last-modified: 2021-03-04T20:25:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]