| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-TELECABLE AS49173

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49173
as-name:    ASN-TELECABLE
org:      ORG-TAS10-RIPE
import:     from AS43833 accept ANY
export:     to AS43833 announce AS49173
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS49173
admin-c:    JEPG2-RIPE
tech-c:     RVV200-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-telecablealmonte-1-mnt
created:    2016-09-28T15:07:38Z
last-modified: 2016-10-28T08:40:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TAS10-RIPE
org-name:    Telecable Almonte, S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C/La Marmoleja, 22
address:    21730
address:    Almonte (Huelva)
address:    SPAIN
phone:     +0034959450218
admin-c:    JEPG1-RIPE
tech-c:     RVV200-RIPE
abuse-c:    AR35419-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RVV50507
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RVV50507
created:    2016-02-16T11:00:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:30:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     JUAN ELOY PARDO GERONA
address:    C/ LA MARMOLEJA, 22
address:    21730 ALMONTE (HUELVA)
address:    SPAIN
phone:     +34960 001 62
nic-hdl:    JEPG2-RIPE
mnt-by:     MNT-ADJENET
created:    2016-09-28T01:41:33Z
last-modified: 2017-10-30T23:25:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rodrigo Viejo Viejo
address:    C/La Marmoleja, 22
address:    21730
address:    Almonte (Huelva)
address:    SPAIN
phone:     +34608810497
nic-hdl:    RVV200-RIPE
mnt-by:     es-telecablealmonte-1-mnt
created:    2016-02-16T11:00:51Z
last-modified: 2016-10-28T08:33:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]