| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTEIS-AS AS49160

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49160
as-name:    ASTEIS-AS
remarks:    AsteisNet
org:      ORG-AL767-RIPE
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41842 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6679 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197309 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44041 action pref=100; accept ANY
import:     from AS30833 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS49160
export:     to AS41842 announce AS49160
export:     to AS6679 announce AS49160
export:     to AS197309 announce ANY
export:     to AS44041 announce ANY
export:     to AS30833 announce AS49160
admin-c:    AVV274-RIPE
tech-c:     MNB61-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ASTEIS
created:    2009-04-21T11:50:24Z
last-modified: 2022-04-08T11:12:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-AL767-RIPE
org-name:    ASTEIS-TELECOM Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Starokoptevskiy lane, 7 building 7, room V Moscow, Russia
abuse-c:    AR23236-RIPE
mnt-ref:    MNT-ASTEIS
mnt-by:     NEWSYS-MNT
created:    2019-12-19T13:04:22Z
last-modified: 2019-12-19T13:04:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anatoliy Veis
address:    Russia, Moscow, Z. & A. Kosmodemyanskih str., 36A
phone:     +74956429300
nic-hdl:    AVV274-RIPE
mnt-by:     MNT-ASTEIS
created:    2019-04-03T11:14:30Z
last-modified: 2020-02-06T11:57:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Barinov
address:    Russia, Moscow, Z. & A. Kosmodemyanskih str., 36A
phone:     +74956429300
nic-hdl:    MNB61-RIPE
mnt-by:     MNT-ASTEIS
created:    2019-04-03T11:10:07Z
last-modified: 2019-04-03T11:17:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]