| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIFINITY AS49158

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49158
as-name:    WIFINITY
org:      ORG-WL61-RIPE
import:     from AS51048 accept ANY
import:     from AS3491 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS51048 announce AS-WIFINITY
export:     to AS3491 announce AS-WIFINITY
export:     to AS3257 announce AS-WIFINITY
admin-c:    SM29548-RIPE
tech-c:     SM29548-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WIFINTY
created:    2011-12-13T14:30:23Z
last-modified: 2021-04-22T12:45:32Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WL61-RIPE
org-name:    Wifinity Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Unit 1 Kingsmill Business Park, Chapel Mill Road
address:    KT1 3GZ
address:    Kingston Upon Thames
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442081501485
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-WIFINTY
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-WIFINTY
abuse-c:    WD1178-RIPE
created:    2011-11-11T16:48:37Z
last-modified: 2021-08-18T08:36:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefano Minguzzi
address:    Unit 14 Kingsmill Business Park
address:    Chapel Mill Road
address:    Kingston upon Thames, KT1 3GZ
address:    United Kingdom
phone:     +442081501485
nic-hdl:    SM29548-RIPE
mnt-by:     MNT-WifinityNetops
created:    2015-07-27T13:22:06Z
last-modified: 2015-07-27T13:22:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]