| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASNET-AS AS49147

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49147
as-name:    ASNET-AS
org:      ORG-EAAH1-RIPE
sponsoring-org: ORG-APAO1-RIPE
import:     from AS31287 accept ANY
export:     to AS31287 announce AS49147
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS8866 announce AS49147
admin-c:    BB1373-RIPE
admin-c:    AH11488-RIPE
tech-c:     AH11488-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2016-09-29T11:43:58Z
last-modified: 2018-09-04T11:52:54Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EAAH1-RIPE
org-name:    ET ASNET - Altan Halim
org-type:    OTHER
address:    Bulgaria 7690, Pravda, 62 Vasil Levski str.
abuse-c:    ACRO1231-RIPE
mnt-ref:    IPACCT-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2016-09-28T17:27:18Z
last-modified: 2016-09-28T17:27:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Altan Halim
address:    Bulgaria 7690, Pravda, 62 Vasil Levski str.
phone:     +359 888 047555
org:      ORG-EAAH1-RIPE
nic-hdl:    AH11488-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2016-09-28T17:29:43Z
last-modified: 2016-09-28T17:29:43Z
source:     RIPE

person:     Boian Bonev
address:    IPACCT Ltd.
address:    140, Strandzha str.
address:    BG-1233 Sofia
address:    Bulgaria
org:      ORG-APAO1-RIPE
org:      ORG-CKKE1-RIPE
org:      ORG-FE7-RIPE
org:      ORG-NNL11-RIPE
org:      ORG-LE9-RIPE
org:      ORG-AO17-RIPE
org:      ORG-EIVD1-RIPE
org:      ORG-LA98-RIPE
org:      ORG-CISL1-RIPE
org:      ORG-MIL18-RIPE
org:      ORG-CL40-RIPE
phone:     +359 2 4922622
nic-hdl:    BB1373-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2002-02-22T02:00:23Z
last-modified: 2014-12-03T06:36:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]